Thulesällskapet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Thulesällskapets emblem

Thulesällskapet (Tyska: Thule-Gesellschaft), ursprungligen Studiengruppe für germanisches Altertum (svenska: Studiegruppen för germansk forntid), var en tysk ockult och populistisk organisation i München, mest känt som den organisation som grundade det tyska arbetarpartiet, som senare av Adolf Hitler blev omformat till NSDAP.

Tillkomst

Thulesällskapet skapades i januari 1918 i München, och dess syfte var att studera de gamla nordiska runornas magiska innebörd och symbolik. En av grundarna var en fascinerad äventyrare som kallade sig baron Rudolf von Sebottendorff men som i själva verket hette Rudolf Glauer (1875-1945). Baronen var inte själv särskilt lagd för ockulta nyskapelser, men han hade en ingående kunskap om alla former av västerländsk ockultism och överförde bland annat madame Blavatskys skildringar av den ariska rasen och magin i Atlantis till den nordiska mytologin och runorna. Hans idéer om den ariska rasens återuppståndelse var tämligen primitiva men utvecklades senare av en av gruppens prominenta medlemmar, Dietrich Eckhart, som omnämns på flera ställen i Hitlers Mein Kampf.

Under de politiska omvälvningarna i Bayern kring årsskiftet 1918-19 utnyttjade Sebottendorf Thulesällskapet som samlingspunkt för högeroppositionen, och han stod bland annat i förbindelse med Anton Drexler, stiftaren av det lilla och obetydliga Tyska arbetarpartiet, som under Hitlers inflytande skulle bli det mer kända Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet. Bortsett från runstudierna, som omfattade dyrkan av den ariska rasen, utövade det praktiskt taget inga ockulta aktiviteter.

Trevor Ravenscroft och flera andra hävdar att Hitler 1920 presenterades för sällskapet och att detta skulle vara upphovet till hans tro på den ariska rasens överlägsenhet och till hans judeförföljelser. Det är mycket troligt att Hitler varit i kontakt med sällskapet, men hur stor betydelse för hans livsinställning denna kontakt haft vet man ingenting om. Påståendet bör dock absolut inte avvisas, och man vet med bestämdhet att flera ledande nationalsocialister, bland annat Rudolf Hess, vid någon tidpunkt varit medlem av Thulesällskapet.

Tro

Det primära fokuset för Thulesällskapet var tron om ursprunget av den ariska rasen. "Thule" (grekiska: Θούλη) var ett land beläget av de grekisk-romerska geograferna längst norrut. Begreppet "Ultima Thule" (latin: det mest avlägsna Thule) nämns också av den romerske poeten Vergilius i hans pastorala dikter, Georgica. Även om Thule ursprungligen var namnet för Skandinavien, så använde Vergilius det som ett uttryck för den kända världens yttersta kant, och hans omnämnande bör inte tas som en väsentlig referens till Skandinavien.

Ultima Thule, sades av nationalsocialistiska mystiker vara huvudstad det antika Hyperborea, som en förlorad forntida landmassa längst i norr: nära Grönland eller Island. Dessa idéer hämtades från tidigare spekulationer av Ignatius L. Donnelly att en förlorad landmassa en gång hade funnits i Atlanten, och att det var hem för den ariska rasen, en teori han stödde på den geografiska fördelningen av hakkorset. Han lyfte fram detta med Platons Atlantis, en teori som vidareutvecklas av Helena Blavatsky, en ockultist från senare halvan av artonhundratalet.

Hakkorset

Från Thuleorden fick Hitler också idén om nationalsocialisternas stora symbol hakkorset eftersom dess emblem var en dolk med ett hakkors i bakgrunden. Symbolen kom då ganska givet, att bli just hakkorset. Den finns i fler varianter. Thulesällskapet har den i böjd form, den finns även öst-väst, väst-öst. Det ena eller andra hållet hur den går, har betydelse. Hitler valde hakkorset motsols, då den speglar solens väg in i Thule.

Upplösningen

Tidigt under 1920 tvingades Karl Harrer lämna DAP när Hitler ville hugga av partiets band med Thulesällskapet, som sedan förtvinade och upplöstes ungefär fem år senare, väl innan Hitler kom till makten.

Rudolf von Sebottendorff lämnade Thulesällskapet 1919, men 1933 återkom han till Tyskland i hopp om att återuppliva det. Det året publicerade han en bok kallad Bevor Hitler kam (svenska: Innan Hitler kom) i vilken han påstod att Thulesällskapet hade berett väg åt Hitler. ”Thularna var från vilken Hitler kom och Thularna var de första att ansluta sig till Hitler”. Detta påstående föll inte i god jord hos nationalsocialisterna: efter 1933 så förföljdes esoteriska organisationer såsom Völkish ockultisterna, senare förbjöds många rörelser och organisationer under nya lagar 1935. Sebottendorfs bok förbjöds och han var själv fängslad en kort period 1934, och gick sedan i exil till Turkiet.

Trots detta har det hävdats att vissa Thulemedlemmar och deras idéer införlivades i Tredje riket. Vissa av Thulesällskapets läror förekom i böcker av Alfred Rosenberg. Många ockulta idéer fann nåd hos Heinrich Himmler också, men Schutzstaffeln (SS) under Himmler fick snarare strukturen av Ignatius Loyolas Jesuitorder än av Thulesällskapet.

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket