Hyperborea

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
För skivan av bandet Fyrdung. Se: Hyperborea (album)

Hyperborea är ett namn från den grekiska mytologin som beskriver ett område som det yttersta norden, där man trodde att vindarnas gud Borea bodde. Folket i Hyperborea kallades Hyperboréer. De nämns hos Hesiodos och i Pindaros poesi. Historikern Herodotos berättar om poeten Aristeas som påstod att han i trans hade kommit till issedonerna, att det bodde enögda varelser bortom dessa, bortom dessa gripar som bevakade guld, och bortom dessa hyperboréerna, som bodde vid havet.

I Hyperborea sken solen 24 timmar om dygnet vilket skulle indikera att landet låg norr om polcirkeln.

Sentida tolkningar

Olof Verelius, Georg Stiernhielm, Johannes Bureus och Olof Rudbeck d.ä. identifierade hyperboréerna som skandinaver. Rudbeck försvenskade i Atlantica namnet på hyperboréer till de yverborne med vilka han avsåg skandinaverna. Olof Verelius har setts som grundläggare av den "hyperboreiska" skolan.

Till de hyperboréeiska språken räknas numera de sinsemellan obesläktade språken som talas i de arktiska regionerna, som inuit.

I fiktionen

I Conan Barbaren av Robert E. Howard äger vissa av Conans äventyr rum i Hyperborea, som befolkas av barbarer med blont hår, som ligger nordöst om Conans hemland Cimmeria.

Se även