Sylvester Stadler

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Brigadeführer and Generalmajor of the Waffen-SS Sylvester Stadler, född den 30 december 1910, död den 23 augusti 1985 eller 1995, var en officer inom Waffen-SS under andra världskriget. När han tillträdde som divisionsbefäl för 9. SS-Panzer-Division "Hohenstaufen" sommaren 1944 var han en av de yngsta divisionsbefälhavarna under kriget. Dessförinnan hade Stadler utmärkt sig som regementesbefäl för Regiment Der Führer i divisionen Das Reich.

Sylvester Stadler vid Charkov i mars 1943.

De första krigsåren

Sylvester Stadler föddes i Österrike och gick med i SS den 6 december 1933. Han blev snart ett plutonsbefäl i den österrikska bataljonen i SS-Standarte Deutschland. Den 1 april 1935 kom han in på officersutbildningen vid SS-Junkerschule Tölz och examinerades som SS-Untersturmführer den 31 mars 1936. Under fälttåget i Polen 1939 tjänstgjorde han som befälhavare för SS-Nachrichtenabteilung (signalavdelningen) i experimentdivisionen Panzer-Division "Kempf".

Inför fälttåget i väst 1940 formerades de olika förbanden i SS-VT till en division, SS-Verfügungs-Division. Stadlers signalavdelning tillhörde divisionen och han ledde den under fälttåget innan han den 1 augusti överfördes till SS-Infanterie-Regiment "Der Führer" där han fick befälet över 5. kompaniet. Divisionen förflyttades till östfronten och stred där. Den 20 september 1941 förflyttades Stadler till SS-Infanterie-Regiment "Deutschland" där han fick befälet över II. bataljonen. Det var här på östfronten som Stadler sårades för första gången. Han återvände till Tyskland för konvalecens. Under konvalecensen tjänstgjorde han som instruktör vid SS officersskolor i Bad Tölz och Braunschweig. I rapporten om hans insats på Bad Tölz står i sammanfattningen att han var mindre lämpad som instruktör men att han var en utmärkt frontofficer och ansågs vara ett mycket lämpat bataljonsbefäl.

Der Führer

I mars 1942 återvände Stadler till fronten och fick befälet över II. bataljonen i Der Führer.

Stadler ledde sin bataljon under slaget om Charkov i februari/mars 1943 och förländes för sina insatser under detta slag med riddarkorset.

I maj 1943 blev Stadler regementesbefäl för Der Führer. Han ledde regementet under slaget om Kursk och förlänades för sina insatser där med eklöven till sitt riddarkors. SS högsta ledare SS-Reichsführer Heinrich Himmler skickade ett gratulationstelegram till Stadler.

Den 10 juni 1944 genomfördes en massaker på franska civila i byn Oradour-sur-Glane av soldater ur Stadlers regemente. Bataljonsbefälet Adolf Diekmann genomförde massakern som en hämnd för att officeren Helmut Kämpfe kidnappats och hotades av avrättning av franska partisaner (dessutom hade alla de tyska förbanden i området under en tid attackerats av partisaner med många dödsfall som följd). Efter massakern rapporterade Diekmann till Stadler som blev upprörd och skulle rapportera händelsen till krigsrätten. Det blev aldrig någon krigsrätt eftersom Diekmann stupade innan den hann genomföras.

Det finns uppgifter om att Stadler ledde 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Ukrainische Nr. 1) under våren och sommaren 1944, men det stämmer sannolikt inte [1].

Hohenstaufen

Den 10 juli 1944 blev Stadler som 33-åring befälhavare för 9. SS-Panzer-Division "Hohenstaufen" som utkämpade hårda strider mot de allierade i Normandie. Stadler sårades svårt i ett artillerianfall den 29 juli. Han kom tillbaka till divisionen den 10 oktober och ledde den under Ardenneroffensiven.

I slutet av februari 1945 skickades Stadler tillsammans med sin division till Ungern för att medverka i den sista tyska offensiven under kriget, Operation Frühlingserwachen, som syftade till att säkra de sista oljekällorna som fortfarande var i tyska händer samt att återta Budapest.

Sylvester Stadler kapitulerade till amerikanska trupper i Österrike i maj 1945.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Externa länkar

Referenser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget