Rätten till olikhet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rätten till olikhet är en paroll som i den Europeiska Nya Högern förs fram genom bland andra GRECE, och som uttrycker vikten av att värna den kulturella mångfalden, varje folks specifika kulturella identitet, gentemot den globala marknadens homogeniserande krafter.

Alain de Benoist om "rätten till olikhet"

”Effekterna av erkännandet av skillnader är inte nödvändigtvis änglalika. Det eliminerar inte heller konflikter. Rätten till skillnad eller till en identitet liknar mycket rätten till frihet: dess missbruk misskrediterar endast dess användning, inte dess princip. På denna punkt motsätter jag mig den feministiska filosofen Elisabeth Badinter, som i rättfärdigandet av ”rätten till likgiltighet” antar att varje gång vi betonar ”vår olikhet på bekostnad av våra gemensamma band, vållar vi konflikt”. Gemensamma identiteter kan i själva verket lika mycket som skillnader vålla konflikter. Tänk på den ”mimetiska rivaliteten”, som litteraturvetaren och antropologen René Girard har analyserat. Ett erkännande av skillnader upphäver inte behovet av en gemensam uppsättning av lagar, vilken i själva verket är en förutsättning för det, det är inte heller nödvändigtvis oförenligt med begreppen medborgarskap eller det allmännas bästa. Statens uppgift är att garantera allmän ordning, inte att uppvigla till hat.

På samma sätt kräver också en hållning som erkänner skillnader ömsesidighet. Den som betecknar mig som sin fiende blir min fiende. För vem som än förespråkar sina skillnader och samtidigt avfärdar mina avskaffar principens allmängiltighet. Det är således nödvändigt att skapa ett förhållande i vilket våra ömsesidiga skillnader erkänns, vilket inte är möjligt så fort invandring, islam, fundamentalism och terrorism buntas ihop. Beträffande ”rätten till skillnad” är det nödvändigt att skala bort vissa tvetydigheter. För det första är det en fråga om rättighet, inte om skyldighet. När vi erkänner skillnader, skapar vi möjligheten att leva enligt de önskemål vi betraktar som nödvändiga, inte för att innesluta oss själva i dem eller hålla dem på distans.

Skillnaden är dessutom inte något absolut. Per definition existerar den endast i relation till andra skillnader. För vi skiljer oss åt endast gentemot dem som är annorlunda. Detsamma gäller identiteten: gruppen saknar i ännu högre grad än individen en entydig identitet. Varje identitet består av samspel med andra. Detta gäller också kulturen: ty i skapandet av sin egen värld av mening gör den det ändå i samspel med andra kulturer. Olika kulturer är inte ojämförliga arter, endast olika yttringar av den mänskliga naturen. Låt oss inte förväxla det universella med universalism.” [1]

Se även

Referenser

  1. De Benoist, A. (2007). ”En intervju med Alain de Benoist”. I Folkets Nyheter. Nr. 10.
Lambda.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Identitarism

Externa länkar