Europeiska Nya Högern

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Kulturföreningen GRECE är den största och mest tongivande grupperingen inom Europeiska Nya Högern.

Europeiska Nya Högern, franska: Nouvelle Droite, är en kulturrörelse som strävar efter att återvitalisera den europeiska kulturen.

Beteckningen används som samlingsnamn för alla europeiska sammanslutningar som har rötter i den franska kulturföreningen GRECE. Rörelsen består av flera delvis motstridiga grupper med olika inriktningar men gemensamma mål.

De nationella varianterna är särpräglade och man brukar – trots vissa lokala skillnader – också tala om tyska Nya Högern, italienska Nya Högern etc. Ofta när man bara skriver "Nya Högern" så åsyftas egentligen den franska delen, och då ofta underförstått föreningen GRECE.

Bakgrund

Beteckningen "Nya Högern" (fr. Nouvelle Droite) skapades av media år 1979[1] när GRECE uppmärksammades. Eftersom GRECE inte själva valde den är det främst utomstående som använder beteckningen. Uttrycket har lett till förvirrning därför att det i den anglosaxiska världen också har existerat en liberal "New Right" som helt saknar kopplingar till GRECE.

Rörelsens grundare, Alain de Benoist, underströk tidigt att han inte hade skapat en ny höger utan en ny kultur, och han använde i stället benämningarna "Nya Skolan" och "Nya Kulturen". Med åren har dock Nya Högern blivit ett etablerat begrepp och avsaknaden av ett bättre namn har medfört att det delvis har accepterats. Grupperna själva betecknar sig dock sällan som en del av Nya Högern.

Sammanslutningar

Belgien

England

Frankrike

Italien

Tyskland

Spanien

Referenser

  1. Mona Ozouf och Jean-Pierre Enthoven : « Quand la droite pense », Le Nouvel Observateur, 2 juli 1979

Se även

Externa länkar