Feminism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Feminism-logo.png
Feminism

Feminism är en ideologi som värderar den traditionella mansrollen högre än den traditionella kvinnorollen och vill skapa konflikt mellan män och kvinnor. Enligt feminismen pågår en maktkamp mellan könen, där männen har för mycket och kvinnorna för lite makt. Detta vill man åtgärda med bl.a. politiska medel såsom positiv särbehandling och genom att förändra barnuppfostran så att flickor uppfostras som pojkar och vice versa.

Feminismen är uppdelad i flera olika grenar som kan skilja sig kraftigt från varandra.

Grenar inom feminismen


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp