Nationellt Juridiskt Arkiv

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nationellt Juridiskt Arkiv är en förteckning över domar, förlikningar och JK-beslut relevanta för nationalister och andra samhällskritiker. Det svenska debattklimatet har under de senaste decennierna haft mycket lågt i tak, yttrandefriheten har begränsats hårt och oliktänkande har ofta dömts till böter eller fängelse för sina åsikter. Lagen om hets mot folkgrupp är den mest frekvent använda för att försöka tysta frispråkiga röster, men även andra lagrum har använts för statlig repression. På denna sida kommer ett urval av juridiska fall av intresse för oppositionella att listas. Flertalet är motgångar men det finns också ljuspunkter, och många anmälningar om hets mot folkgrupp når aldrig åtal utan måste läggas ner.


Framgångar

  • DO, Dnr 460-2005 – En svensk man sökte en tjänst som croupier på en färja mellan Sverige och Polen med nekades platsen eftersom företaget "uteslutande anställde polska kvinnor för fast tjänstgöring på färjorna". Efter förlikning utbetalades skadestånd på 80 000 kronor till mannen.


Bakslag

  • JK Dnr 3217-03-30 – Justitiekanslern slår fast att etniska svenskar inte skall ha samma rättskydd som andra folkgrupper i landet. "Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet."
  • http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2003/11/3217-03-30/
  • JK Dnr 1319-06-21 – I samband med "Muhammedkrisen" utlyste Sverigedemokraternas partitidning SD-kuriren en teckningstävling där Muhammed skulle avbildas. Detta föranledde både Säkerhetspolisen och Utrikesdepartementet att kontakta SD-kurirens webbhotel som omgående släckte ner deras hemsida. Justitiekanslern ansåg inte att ytrandefrihetgrundlagens censurförbud överträtts.
  • NJA 2006 s 467 – Tre personer döms till böter, en fjärde till skyddstillsyn för att på en skola spridit ett flygblad med synpunkter på den så kallade homolobbyn, och dennas destruktiva influenser på samhället.
  • NJA 1982 s. 128 – En man döms till dagsböter för att vid infarten till en campingplats ha satt upp en skylt som angivit att zigenare ej får beträda campingplatsen.

Diskrimineringsmål

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) är en myndighet som bland annat har till uppgift att tvångsanpassa närdingsidkares verksamhet till det mångkulturella samhället. DO jagar ofta arbetsgivare som hellre anställer anställer svenskar än invandrare och myndigheten blandar sig gärna också i krögares val av kunder. Skadestånd på rena fantasisummor är inte ovanligt efter förlikningar eller domar. De fall som slutat i förlikning kan läsas på denna sida http://www.do.se/o.o.i.s/420 nedan presenteras ett antal domar.

  • Mål nr 2285-05, Dnr hos DO: 522-2004 – Pizzerian Lilla Kungshallen i Skutskär förklarde att man tidigare "haft problem med romer" och vägrade av detta skäl att servera två zigenarkvinnor. Kvinnorna tilldöms 15 000 kronor vardera i skadestånd.
  • Mål nr T 3562-05, Dnr hos DO:1072-2004, 1083-2004, 1084-2004, 1085-2004 – Escape Bar och Restaurang i Malmö döms till sammanlagt 60 000 kronor i skadestånd för att ha nekat fyra personer inträde.

Våldtäktsmål

Kriminaliteten i samhället har i samband med massinvandringen ökat explosionsartat. Särskilt har antalet våldtäkter och i synnerhet gruppvåldtäkter skjutit i höjden. Ett genomgående mönster är att det rör sig om utomeuropeiska förövare och nordiska offer, något som författaren och skribenten Henrik Johansson granskat närmare. På hans personliga webbplats under Motpol-portalen finns flera utdrag ur signifikanta våldtäktsmål tillsammans med utförliga kommenterer.

Metapedia-affären

Den alternativa encyklopedin Metapedia har i massmedia utsatts för grova lögner, vinklingar och svartmålningar, och även företrädare har omfattats av drevet och framställts och utpekats på ett sätt som föranlett att en rättsfond upprättats med målsättning att samla in minst 100 000 kronor för att driva ett förtalsmål mot flera av de medverkande mediernas ansvariga utgivare.