Mediadrevet mot Metapedia

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Skärmdump av Christoph Anderssons debattartikel i DN, 8/2 2007.
Christoph Andersson (t.v.) i samspråk med Hans Bülow.
Skärmdump av SVT:s grova förtal av Metapedia, 9/2 2007.

Mediadrevet börjar: Debattartikel i Dagens Nyheter den 8 februari

Den 8 februari publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av Christoph Andersson. Artikeln har den alarmerande rubriken ”Judeförföljelser på Internet” och försöker göra gällande att medieföretaget NFSE Media AB ägnar sig åt ”uthängning” av ”judar och oliktänkande” på nätet. Det är anmärkningsvärt att artikeln godkänts för publicering. Dess osakliga och uppviglande karaktär borde utöver minskad trovärdighet kunna leda till juridiska problem för Dagens Nyheter.

Artikeln är en blandning av halvsanningar och direkta lögner. Vissa så grova att de kan klassas som ärekränkning och förtal.

Vi känner oss med anledning av detta tvungna att tillbakavisa några av de grövsta lögnerna och påhoppen i Christoph Anderssons artikel:

1. ”Men till skillnad från 30-talet målas inga davidsstjärnor på judiska hem och hus, som ett förebåd om döden. I stället hängs människor med judisk bakgrund ut på Internet. Det sker mitt i Sverige ... Publicering sker löpande, 24 timmar om dygnet. Bakom publiceringen står företaget NFSE Media AB i Linköping.”
Här påstår Christoph att NFSE Media AB, via webbplatsen Metapedia.se, ägnar sig åt uthängning och förföljelse av judar (kanske rentav, om man får tro Christoph Anderssons antydningar, ”som ett förebåd om döden”?). Grunden till detta är att Metapedia.se, som är ett internetbaserat uppslagsverk med 10 662 artiklar, har en handfull artiklar om personer med judisk bakgrund.
Metapedia är ett uppslagsverk som specialiserat sig kring nationalism, invandring och liknande ämnen. Där kan man söka information om händelser, tidningar, grupper och personer som varit framträdande på olika sätt. Besökarna kan läsa om uttalat nationalistiska organisationer och personer – både historiska och samtida – men även om grupper eller personer som arbetar för ökad invandring. Om man skall tro på Christoph Anderssons ord om att Metapedia är en ”uthängning av judar och oliktänkande” så är den i så fall i betydligt högre grad en ”uthängning av svenskar och nationalister”. I själva verket förekommer det dock ingen "uthängning" över huvud taget på Metapedia.
2. ”Bakom portalen döljer sig ett register, som i huvudsak delar upp människor i två kategorier: Judar och svenskar.”
Detta är felaktigt på mer än ett sätt. Metapedia är inte ett personregister utan ett uppslagsverk. I likhet med alla andra uppslagsverk innehåller Metapedia visserligen personbiografier, och i dessa finns det även nationalitetsangivelser. Detta är långt ifrån unikt för Metapedia, även Wikipedia och Nationalencyklopedin har exempelvis samma upplägg. Eventuellt avser Christoph Andersson här portalen Svenska media, en bråkdel av hela Metapedia, som är tänkt att vara en utgångspunkt för forskare och andra som vill få en överblick över hur makten över svenska media fördelar sig över olika etniska grupper.
3. "Frågan är om publiceringen syftar till att försöka skrämma svenska journalister. (…) I deras ögon är journalister fiender, vissa rentav dödsfiender. Det synsättet tycks ha anammats av Lagerström och Berg."
På bästa ”Guilt by association”-manér försöker Christoph Andersson antyda att Metapedia skulle ha som syfte att ”skrämma svenska journalister” till tystnad. Christoph Andersson försöker framställa sig själv som den utsatte journalisten som hjältemodigt vågar stå upp mot en mäktig grupps skrämselmetoder och säga sin mening, ungefär som forna tiders dissidenter som hjältemodigt står upp mot en diktatorisk makt. Analogin haltar dock något, med tanke på att Christoph Andersson i egenskap av journalist på Sveriges Radio är en del av dagens maktetablissemang, samtidigt som de personer han angriper med sina ”debattartiklar” är en del av en hårt ansatt politisk opposition med ringa politiskt och ekonomiskt inflytande.

Christoph Anderssons motiv är inte svåra att genomskåda, när man blir medveten om att han under en längre tid bedrivit en privat kampanj mot NFSE Media AB i allmänhet och Metapedia i synnerhet. Förklaringen torde vara att han tycker att det är obehagligt att han själv förekommer i uppslagsverket. Han tycks mena att han ska ha fritt fram att förtala och uppvigla mot andra, medan han själv inte tål att det skrivs en saklig upplagsverksartikel om honom.

Drevet fortsätter: SVT.se, GP, Corren, SR och SvD upprepar den 9/2 felen från debattartikeln i DN

Den 9 februari, dagen efter publiceringen av Christoph Anderssons debattartikel, hakar en mängd ytterligare medier på drevet och upprepar felaktigheterna från debattartikeln. SVT.se differentierar sig från övriga medier genom att krydda sin artikel med ett helt nytt påstående.

Så här skriver SVT.se i artikeln ”Nazisidan blir fall för JK”:

”På portalen hängs människor med judisk bakgrund, oliktänkande och handikappade ut och JK ska nu pröva om det är hets mot folkgrupp.”
Den allmänt undermåliga journalistiken har fått drevet att mer och mer börja påminna om viskleken, Metapedias huvudsyfte har kommit att bli uthängning av oliktänkande handikappade judar.
Det torde vara onödigt att påpeka att någon ”uthängning”, eller någon annan form av uppmärksammande heller för den delen, av ”handikappade” förstås aldrig förekommit på Metapedia. Detta är alltså rent förtal. I och för sig har det inte heller förekommit någon ”uthängning” av ”judar” eller ”oliktänkande”.

Sveriges Radio publicerar samma dag en notis med rubriken "Extremhöger plagierar Wikipedia" där man kan läsa följande:

"Människor med judisk bakgrund hängs ut på en internetsida som är ett plagiat på det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia."
Det finns ingen sanningshalt i att Metapedia skulle utgöra något sorts "plagiat" på Wikipedia. Likheterna mellan Metapedia och Wikipedia beror på att vi använder samma mjukvara, närmare bestämt MediaWiki, som kan laddas hem gratis på nätet och användas fritt. Valet av MediaWiki beror på att det är den i särklass bästa wikimjukvaran just nu och inget annat. Metapedia är lika lite ett plagiat på Wikipedia som de tusentals övriga wikiuppslagsverk som använder MediaWiki.

Rättsligt efterspel

Kommentarer till mediadrevet

Drevet i etablerade media

Pågående diskussioner