Assimilation

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Assimilation innebär att något antingen delvis eller fullständigt går upp i något annat. Sverigedemokraterna argumenterar för en assimilation av invandrare som alternativ till integrationen. Assimilation får här betydelsen av att individer ger upp sin kulturella och etniska identitet för att anamma en ny sådan. Synonymer till begreppet är göra lik, likdana, omvandla till större likhet; sammansmälta, smälta samman, införliva och uppta.[1] Assimilering brukar ibland uppfattas som samma sak som rasblandning då det ofta handlar om olika grupper som smälter samman.

Nationalencyklopedin definierar begreppet assimilation:

"Assimilation, assimilering, den process genom vilken en minoritet helt överger sin egen kultur så att ursprungliga kulturskillnader försvinner."

I den politiska debatten anges ofta assimilation och integration som ett alternativ till mångkultur eftersom mångkultur innebär att olika grupper, såväl etniska som kulturella, anses kunna leva parallellt med varandra på samma geografiska yta och under samma administration utan att den ena dominerar över den andra och ingen av grupperna nöter ner den andra gruppens särart och identitet.

Kritik mot assimilation

assimilation eller assimilering innebär att en etnisk grupp uppgår eller smälter samman med en annan innebär det även att de skillnader som ligger till grund för mångfald raderas ut. Resultatet blir då en minskad etnisk och kulturell mångfald. Därmed uppstår ofta konflikter mellan olika grupper i ett samhälle eftersom en etnisk grupps särart, de faktorer som ligger till grund för gruppens existens, hotar att sudda ut gruppen. I synnerhet bland judiska grupper är motståndet mot assimilering starkt då den judiska identiteten betraktas som ett etniskt blodsarv som sällan eller aldrig kan övertas av en annan grupp.

I boken Crowned Masterpieces of Eloquence från 1898 förklarar författaren effekterna av assimilering som lösning för The Final Solution:

"I know that there are a great many of our people who look for a final solution of the Jewish question in what they call "assimilation." The more the Jews assimilate themselves to the surroundings, they think, the more completaly will the causes for anti-Jewish feeling cease to exist. But have you ever for a moment stopped to consider what assimilation means? It has very pertinently been pointed out that the use of the word is borrowed from the dictionary of physiology. But in physiology it is not the food which assimilates itself into the body. It is the body which assimilates the food. The Jew may wish to be assimilated; he may do all he will towards this end. But if the great mass in which he lives does not wish to assimilate him - what then? If demands are made upon the Jew which practically mean extermination, which practically mean his total effacement from among the nations of the globe and from among the religious forces of the world, - what answer will you give? And the demands made are, practically that nature."[2]

Många olika grupper bedriver en etniskt medveten kamp för att undvika assimilering och därmed slutet på gruppens existens. Exempel på denna typ av etnisk aktivism är krav på ett eget land för det egna folket som på sikt ska säkra gruppens existens och därmed en global mångfald. värvar medlemmar i de egna leden och får ofta statliga och kommunala skattemedel.

Se även

Referenser

Källor

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp