Mel Mermelstein

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Mel Mermelstein

Mel Mermelstein, född 1926 i Örösveg, Ungern. Judisk Förintelseöverlevare, under andra världskriget internerad i Auschwitz-Birkenau, Gross Rosen, och Buchenwald. Författare av boken By Bread Alone: The Story of A-4685 (Inc: Huntington Beach, CA, 1981). Grundare av Auschwitz Study Foundation (1979). Drev ett i USA uppmärksammat mål mot Institute for Historical Review (IHR).


Mermelstein stämmer IHR första gången

1980 erbjöd IHR en belöning på 50 000 dollar till den som kunde bevisa att judar hade gasats ihjäl i Auschwitz. Våren 1981 antog Mel Mermelstein utmaningen och lämnade in en stämningsansökan på 17 miljoner dollar till California Superior Court, County of Los Angeles. Mermelstein backades upp av jurister, media och judiska organisationer. IHR utsattes för smädelser i pressen, attacker mot kontoret och fysiska angrepp mot personal. Mermelstein hävdade att han hade sett sin mor och sin syster, Edith och Magda Mermelstein, gå in i "gaskammare nummer fem" i Auschwitz-Birkenau. Vägen de bägge hade tagit var enligt Mermelstein en tunnel med en trappa som ska ha lett ner till denna gaskammare nummer fem. Detta ska enligt Mermelstein ha skett maj 1944. I sin bok By Bread Alone nämner Mermelstein ingenting om att ha sett sin mor och sin syster gå in i någon gaskammare. Domaren i målet, Thomas T. Johnson, dömde till Mermelsteins fördel: "This court does take judicial notice of the fact that Jews were gassed to death at Auschwitz Concentration Camp in Poland during the summer of 1944. It is not reasonably subject to dispute. And it is capable of immediate and accurate determination by resort to sources of reasonably indisputable accuracy. It is simply a fact."

Oklara uppgifter om Mermelstein

Mermelstein har vid olika tillfällen lämnat varierande uppgifter om hur hans far dog, och den byggnad Mermelstein beskriver, "gaskammare nummer fem", vilket i själva verket är en krematoriebyggnad, hade varken någon tunnel eller någon trappa. Personal knutna till IHR gjorde grundläggande undersökningar om Mel Mermelstein och grävde fram en del fakta om hans person, bakgrund och historia. Undersökningarna leddes av Louis A. Rollins som till slut kunde konstatera att Mermelstein antingen motsade sig själv eller lämnade motsägelsefulla uppgifter på inte mindre än 33 punkter. Under tiden undersökningarna pågick kom IHR i kontakt med Bradley R. Smith som kom att bistå IHR.

Mermelstein stämmer IHR andra och tredje gången

September 1981 publicerade IHR ett nyhetsbrev formulerat av Bradley R. Smith. Nyhetsbrevet gjorde klart att IHR ingalunda hade ändrat någon inställning om påståendet att inga judar hade gasats ihjäl i Auschwitz. I en av formuleringarna kunde man läsa: "...such demonstrable frauds as Melvin Mermelstein and Elie Wiesel." Detta föranledde Mermelstein att lämna in ytterligare en stämningsansökan. IHR, som nu hade erfarenhet av Mermelstein och de juridiska processerna, lämnade i sin tur in en stämningsansökan riktad mot Mermelstein. Mermelstein svarade med att lämna in ytterligare en stämningsansökan, denna gång på 11 miljoner dollar för att IHR hade orsakat Mermelstein "personligt lidande och stress". Diverse juridiska komplikationer gjorde emellertid att processen drog ut på tiden.

Januari 1991 satte så det juridiska maskineriet igång igen. IHR hade denna gång en mer erfaren stab till sitt förfogande, med bättre juridisk erfarenhet. Något förvånande avsade sig två judiska domare målet då de ansåg att de inte skulle kunna vara opartiska, och en av IHR:s advokater, Mark Lane, var själv jude med en anti-sionistisk hållning. IHR hade tiden innan samlat på sig information om Mermelstein från föreläsningar han deltagit på, radioprogram han medverkat i, Jewish Encyclopedia, tidningsklipp, vittnesredogörelser lämnade vid Auschwitz Museum och det tyska konsulatet i Los Angeles samt olika dokument från Andra världskriget. Bland Mermelsteins påståenden kan nämnas inte bara den icke existerande trappan till Krema V utan uppgifter om att fett från kroppar användes för att tillverka tvål ("Judetvål"), att "kapos" belönades för varje människa dom dödade och att det gick ett tåg från krematoriet i Auschwitz till en damm där askan från kremerade kroppar tömdes.

Mermelstein hävdade 1969 i ett vittnesmål vid tyska konsulatet att hans far dom vid en evakuering från ett läger till Blechhammer. Enligt boken By Bread Alone ska fadern ha dött i sängen av utmattning efter hårt arbete. Mermelstein har även uppgett att hans far gasades ihjäl i Auschwitz. I sitt vittnesmål från rörande sina egna sysslor under tiden i koncentrationsläger uppgav Mermelstein att han inte hade någon specifik syssla överhuvudtaget, men 1987 uppgav han att han släpade kroppar från gaskammaren till krematoriet. Vidare hävdade Mermelstein 1981 att han var god vän med Miklos Nyiszli och att denne Nyiszli hade lovat att ställa upp till Mermelsteins försvar och vittna om Josef Mengeles behandling av koncentrationslägerfångar. Miklos Nyiszli avled 1956.

Mermelstein avslöjas - IHR vinner

IHR presenterade i rätten ett dokument daterat den 12 oktober 1944. Dokumentet var en lista över judiska fångar som transporterades från Auschwitz till Altenburg, ett mindre läger utanför Buchenwald. Med på listan fanns Edith och Magda Mermelstein. Detta var alltså fem månader efter den tidpunkt då Mermelstein menar att han hade sett sin mor och sin syster gå in i en gaskammare. Rätten ville trots detta döma IHR att betala böter till Mermelstein och en offentlig ursäkt. En juridisk detalj om huruvida Mermelstein var att anse som en offentlig person gav resultatet att Mermelstein hävdade att han endast hade gett lika många föreläsningar som han har fingrar på sina händer, varpå Lane visade upp en lista, signerad av Mermelstein själv, som visade att han under en 18-månadersperiod 1981-1982 hade hållit i 30 föreläsningar. Inför dessa fakta kontrade Mermelstein: "I meant the fingers of my hands and feet!"

Efter ett par dagar kom så utslaget. Rätten dömde till IHR:s fördel och ansåg att IHR hade goda skäl att stämma Mermelstein. Mermelstein valde då att avsluta och dra tillbaka sin stämningsansökan.

Bok illustrerad av fotografi som utsatts för förfalskning

By Bread Alone: The Story of A-4685
Samma fotografi som illustrear Mermelsteins bok, men med en extra man inmonterad i bilden.

Mermelsteins bok By Bread Alone: The Story of A-4685 är i sin originalutgåva illustrerad med ett fotografi. Bilden är tagen i Buchenwald i april 1945 och visar ett antal män i en barack. Elie Wiesel uppger att han är en av männen på bilden. Fotografiet har dock manipulerats och en extra man har monterats in varefter det har använts flitigt i böcker, utställningar, utbildsningsmaterial med mera.

Se även

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Externa länkar