Mångkultur eller välfärd?

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Mångkultur eller välfärd?
Mangkulturellervalfard.gif
(Bokens framsida)
Förlag Bokförlaget Vitsippan
Författare Lars Jansson
Publicerad 2002
Bindning Häftad
Antal sidor 262st
Språk Svenska
ISBN 91-631243-8-6

Mångkultur eller välfärd? Bok av univ. lekt. Lars Jansson som beskriver hur invandringen utgör den största utgiftsposten i den offentliga sektorn. Han tar också upp hur invandringen sker i ett system vars tre fundament är politiker, privata och offentliga företag samt människosmugglare.

Förlagets beskrivning

Boken behandlar ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser av invandringen med tonvikt på det ekonomiska. Genom invandringen har Sverige erhållit arbetskraft. Periodvis har det blivit obalans mellan utbud och efterfrågan. Positiva och negativa sociala konsekvenser framträder i många kapitel. Invandringens kostnader och hur de är finansierade beräknas. Utgångspunkt har varit riksdagens beslut om solidarisk finansiering av välfärden. Kostnaden för invandringen har ökat från 7 procent av BNP 1990 till 13,5 procent 1999. Allt är finansierat. Sverige anses ha mottagit migranter från ca 200 kulturer i 170 länder. Historien visar att olika etniska grupper har svårt att leva ihop. I andra länder har det lett till en kedja av motsättningar - konflikter och våld.


Produktinformation från Nordiska Förlaget

Vad kostar egentligen invandringspolitiken det svenska samhället? Frågan är komplex och är inte lätt för en lekman att besvara.

I boken MÅNGKULTUR ELLER VÄLFÄRD? gör ekonomen Lars Jansson en pedagogisk genomgång av sina beräkningar av invandringens kostnader. Hans slutsats är att kostnaden hamnar på smått fantastiska 267 miljarder kronor per år - långt över kostnaden för exempelvis försvaret, sjukvården och andra tunga utgiftsposter.

Författaren är universitetslektor i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med framlidne professor Ulf af Trolle som handledare avlade han ekonomie licentiatexamen 1963.

Författaren har skrivit rapporter och artiklar i olika samhällsfrågor, bl a rapporter om Högskolans organisation och tillträdessystem. Under 13-14 år har författaren arbetat inom handels- och industriföretag samt i den offentliga sektorn.

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism
Böcker.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Samhällskritisk litteratur