Kristallnatten

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Krossade fönster på judisk butik
Brinnande synagoga

Kristallnatten, är benämningen på den händelse som utspelade sig i Tyskland natten mellan den 9 och 10 november 1938 då tyska nationalsocialister under en upprorsstämning i landet förstörde judiskägda butiker och synagogor som hämnd på ett mord utfört av en jude mot en tysk diplomat. Namnet kristallnatten kommer av att fönster på byggnader som brann exploderade så det lät som när kristall krossades. Det har också sagts att glaset från de krossade skyltfönstren glimrade som kristall på marken i natten. Den 11 november rapporterade Reinhard Heydrich till Hermann Göring resultatet av nattens händelser: 815 butiker plundrade eller förstörda, 171 hus och 276 synagogor förstörda eller nerbrända, 14 judiska monument eller statyer förstörda, 20 000 judar arresterade, 7 tyskar arresterade, 3 utlänningar arresterade, 36 döda och 36 skadade.

Prolog

Herschel Grynszpan
Ernst vom Rath

Den 7 november 1938 mördades den tyske diplomaten Ernst vom Rath i Paris av den 17-årige polske juden Herschel Grynszpan. Grynszpan sköt vom Rath vars liv inte gick att rädda. Spänningen var hög i Tyskland då det samtidigt högtidlighölls minnet av 14 medlemmar i NSDAP som föll offer för Weimarrepublikens regeringssoldater samma datum 1923. Grynszpan var vid tillfället arbetslös, men bodde på ett hotell i Paris. I närheten av hotellet fanns den judiska organisationen LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisemitisme). Då Grynszpan arresteras för mordet på vom Rath ställer den framträdande och välkände advokaten Moro Giafferi upp som försvarare och säger sig representera LICRA.

Grynszpan satt av ett fängelsestraff under kriget. Grynszpans föräldrar lär ha emigrerat till Palestina, men det är oklart om LICRA hjälpte till med finansieringen av flytten eller inte. Grynszpan öde är inte helt fastställt, då det förekommer motstridiga uppgifter om vistelse i koncentrationsläger samt att han ska ha avlidit år 1943.

Den 9 november

Runtom i Tyskland utbröt en upploppsliknande stämning som kan beskrivas som en pogrom. Judiska butiker plundrades och synagogor sattes i brand. Fönster krossades och många blev misshandlade eller miste livet. Tusentals människor greps under natten.

Partiledningen, inklusive Adolf Hitler, befann sig i München för det årliga högtidlighållandet av händelsen vid samma datum 1923, då bland annat Erich von Ludendorff fick sätta livet till. Sedan år 1933 hade så ledningen för det nationalsocialistiska partiet träffats årligen i München för att fira minnet av sina partikollegor. På plats var även de flesta av rikets Gauleiters, lokala partiledare. Den 8 november höll Hitler ett tal på restaurang Buergerbraeukeller. Den 9 november var det så dags för den traditionella marchen till Feldherrnhalle, där rekryter till SS och SA svors in. En middag hölls i Alte Rathaus, Det Gamla Rådhuset.

Var Kristallnatten sanktionerad från partiledningen?

Den version som har gällt i historieskrivningen är att propagandaminister Joseph Goebbels ska ha initierat händelsen och varit den drivande kraften bakom utvecklingen. Forskning har dock visat att Goebbels dels saknade befogenhet att utfärda en sådan order, dels blev mycket upprörd över det som hade inträffat. Likaså blev Adolf Hitler mycket upprörd och skickade telex till partimedlemmar med uppmaningen att övergreppen skulle upphöra. Hitler uttryckte även ilska och menade att det som partiet hade byggt upp under lång tid nu äventyrades och han menade att händelsen kunde beskrivas som "en elefant i en porslinsbutik".

Quo bono?

Från revisionister har det påtalats att den rådande uppfattningen om vad som hände under Kristallnatten har vissa brister. Vilka som tjänade på händelsen har varit en utgångspunkt vid analyser. Den tyska statsledningen hade redan att initierat program för emmigration av judar ut ur Tyskland. Överenskommelsen Haavara mellan den nationalsocialistiska ledningen och de tyska sionisterna pågick. De internationella sionisterna hade redan den 24 mars 1933 deklarerat krig mot Tyskland. USA valde att kalla hem sin ambassadör. Kristallnattens händelser försatte Tyskland i en mycket besvärlig situation som inte gangnade utvecklingen för riket och dess befolkning.

Det har förekommit spekulationer om att det fanns planer på att iscensätta en omfattande händelse just detta datum eftersom landets ledning befann sig i München. Detta skulle då spelat en betydande roll eftersom det svårgjorde ingripanden från de Gauleiters som hade kunnat stoppa händelseutveckligen i ett tidigt skede.

Moro Giafferi försvarar David Frankfurter 1936

När Wilhelm Gustloff mördades av den judiske aktivisten David Frankfurter i Schweiz februari 1936 är det Moro Giafferi som anländer för att försvara. Gustloff var ledare för det schweiziska nationalsocialistiska partiet.

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen
Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket


Referenser