Josef Grassy

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Waffen-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Josef Grassy (József, Jozef), född den 31 december 1894, död den 5 november 1946 (avrättad), var en ungersk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Under första världskriget tjänstgjorde Grassy i den Österrikisk-Ungerska armén. Under mellankrigstiden och andra världskriget hade han olika tjänster inom den ungerska armén. Hösten 1944 överfördes han till Waffen-SS och fick befälet över 25. Waffen-Grenadier-Division der SS "Hunyadi" (Ungarische Nr. 1). Vid krigsslutet tillfångatogs han av amerikanska styrkor och utlämnades till rättegångar i Ungern och Jugoslavien där han dömdes till döden, och slutligen avrättades.

Första världskriget

Josef Grassy föddes 1894 i Nagyszőlős, i nuvarande Ukraina. Han genomgick utbildning vid Ludovikas militärakademi i Budapest och examinerades som löjtnant och placerades strax efter första världskrigets utbrott i ett infanteriregemente i den Österrikisk-Ungerska armén. Efter en knapp månads tjänstgöring sårades Grassy svårt den 28 augusti 1914 och var borta från fronten i ungefär ett och halvt år, till den 27 mars 1916. Den 16 juni sårades han igen och var borta till den 3 november. Under sin tid vid fronten ledde han kulsprutekompanier.

Ungerska armén

Under mellankrigstiden utbildade sig Grassy vid militärhögskolan och tjänstgjorde bland annat som generalstabsofficer och instruktör vid militärhögskolan.

Vid tiden för axelmakternas fälttåg på Balkan våren 1941 ledde Grassy 7. Infanteriregementet i 13. Infanteribrigaden och deltog i striderna.

Från januari till augusti 1941 hade Grassy tjänster inom det ungerska flygvapnet, innan han kom tillbaka till infanteriet och ledde lätta infanteridivisioner på östfronten. Den 15 november 1942 förflyttades han till att bli chef för militärutbildningsavdelningen i försvarsministeriet och han ledde även en utbildningsgrupp vid generalstaben.

Waffen-SS

I januari 1944 fängslades Grassy av de tyska myndigheterna sedan han protesterat mot hur tyskarna behandlade de ungerska styrkorna. Han satt inspärrad till mars och i april lämnade han armén. Men han kom tillbaka till det militära när tyskarna började planera för att sätta upp en ungersk Waffen-SS division, 25. Waffen-Grenadier-Division der SS "Hunyadi" (Ungarische Nr. 1). Grassy påbörjade en månadslång divisionsbefälsutbildning i Hirschberg i september 1944. Den 10 oktober 1944 bestämdes att Grassy skulle bli divisionens befälhavare och den 2 november började han arbetet med att sätta ihop sin stab.

Divisionen började utbildas vid Waffen-SS träningsläger i Neuhammer, och när sovjetiska styrkor närmade sig delades divisionen upp så att de stridsdugliga delarna skickades till fronten och de ännu outbildade soldaterna skickades till Bayern. Striderna var hårda och förlustrika så den 21 mars 1945 fick Grassy även befälet över den andra ungerska divisionen, 26. Waffen-Grenadier-Division der SS "Hungaria" (Ungarische Nr. 2).

Den 6 maj 1945 skadas Grassy i en bilolycka och blir senare tillfångatagen av amerikanska styrkor som i november överlämnade honom till det nu kommunistkontrollerade Ungern för att ställas inför rätta. Den 8 januari 1946 hölls rättegången i Budapest och Grassy dömdes till döden för krigsförbrytelser. Därefter utlämnades han till Jugoslavien för en ny rättegång där han den 31 oktober dömdes till döden. Han dömdes för massakrer som genomfördes vid Novi Sad och Baka i januari 1942. Den 5 november 1946 avrättades Josef Grassy i Jugoslavien.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Militärförjänstkors av tredje klass med svärd och krigsdekoration (Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern und der Kriegsdekoration)
  • Militärförtjänstmedalj i silver (Signum Laudis)
  • Militärförtjänstmedalj i brons (Signum Laudis)
  • Karl-Truppenkreuz

Andra världskriget

  • ?

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget