Genèvekonventionen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Genèvekonventionen, är internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter, såväl internationella som interna strider och inbördeskrig. 74 stater ratificerade konventionerna på 1950-talet. Idag har sammanlagt 194 stater ratificerat konventionen. Genèvekonventionen är ett samlingsnamn eftersom det i själva verket handlar om fyra konventioner. Utöver konventionerna finns tre tilläggsprotokoll. Tredje Genèvekonventionen ger stöd för användandet av koncentrationsläger.

  • Första konventionen består av 64 artiklar och skyddar skadade och sjuka soldater på land under krigstid, men också militärpersonal, sjukvårdspersonal och sjukvårdstransporter.
  • Andra konventionen skyddar skadade, sjuka och skeppsbrutna soldater till havs under krigstid och består av 63 artiklar specifika för soldater och krig till havs, till exempel finns skydd för sjukhus på skepp.
  • Tredje konventionen avser krigsfångar och innehåller 163 artiklar som hanterar till exempel förhållanden och platser för fångenskap, det arbete de utför, deras finansiella tillgångar, vilka lättnader som de bör tillåtas och de rättegångar de utsätts för. Konventionen upprätthåller principen att krigsfångar skall släppas och tillåtas återvända till sina hemländer utan fördröjning så fort som fientligheterna upphört.
  • Fjärde konventionen specificerar de plikter som den ockuperande makten har gentemot civilbefolkningen och innehåller detaljerade bestämmelser om humanitära lättnader för befolkningar i ockuperade territorium.Källor