Eccard Freiherr von Gablenz

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Eccard Freiherr von Gablenz, född den 26 januari 1891, död den 17 december 1978, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Under fälttåget i Polen 1939 ledde han Kampfgruppe Netze (ibland kallad Brigade Netze) som bestod av två gränsskyddsregementen och ryckte fram från Pommern. Efter fälttåget var hans förband tänkt att omorganiseras till och bilda stommen i den nya 301. Infanterie-Division, men formeringen avbröts den 14 oktober. Vid detta lag hade von Gablenz sedan två veckor fått befälet över 32. Infanterie-Division. Den 1 december fick han istället befälet över 7. Infanterie-Division som befann sig i ställningar vid västfronten.

von Gablenz ledde divisionen under fälttåget i väst 1940 och förlänades för sina insatser den 15 augusti med riddarkorset. Sommaren 1941 ledde han divisionen i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, och framryckte på den centrala delen av östfronten. Han deltog också i anfallet mot Moskva, operation Tyfon. Den 13 december lämnade han sin division och placerades i befälsreserven inom 9. Armee, även den på den centrala delen av östfronten. Tio dagar senare fick han tillfälligt befälet över en kår underställd 9. Armee, XXVII. Armeekorps. I januari 1942 placerades han åter i befälsreserven.

I februari 1942 fick von Gablenz befälet över den nybildade 384. Infanterie-Division. Efter formering och utbildning förflyttades divisionen i maj till den södra delen av östfronten. De deltog i den tyska sommaroffensiven, Fall Blau, och framryckte till Stalingrad. Divisionen blev ett av de tyska förband som inringades i och i närheten av staden. von Gablenz blev utflugen från Stalingrad.

I mars 1943 fick han befälet över reserv- och utbildningdivisionen Division Nr. 404 och ledde den till den 1 juli 1944. Några dagar senare fick han befälet över den nybildade 232. Infanterie-Division. Han ledde divisionen i Italien fram till krigsslutet.

Vid krigsslutet gick von Gablenz i krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget