32. Infanterie-Division

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

32. Infanterie-Division var en tysk infanteridivision under andra världskriget.

Divisionen bildades den 1 oktober 1936 i Köslin, Wehrkreis II. Den mobiliserades redan den 1 augusti 1939 och stationerades i Pommern nära den polska gränsen. De framryckte under fälttåget i Polen åt sydost mot huvudstaden Warszawa.

Efter fälttåget hade divisionen ockupationsuppgifter i Polen innan de i december förlades i ställningar vid västfronten. De deltog under maj/juni 1940 i fälttåget i väst. Efter fälttåget stannade de kvar i Frankrike och förberedde sig för den planerade invasionen av Storbritannien, operation Seelöwe. Operationen genomfördes aldrig och 32. Infanterie-Division förflyttades i mitten av september till Ostpreussen. Vid denna tid överlämnade de även en infanteriregementesstab och tre infanteribataljoner till den nybildade 122. Infanterie-Division. Förlusterna ersattes av nya rekryter.

Divisionen deltog i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 och framryckte på den norra delen av östfronten. Den 2 augusti erövrade divisionen staden Cholm. I februari 1942 var divisionen ett av de tyska förband som stängdes in i Demjanskfickan. De fortsatte efter att de inringade styrkorna undsatts att strida i områdena kring Demjansk och Staraja Russa. I december 1943 sattes divisionen in i strider vid Nevel.

32. Infanterie-Division retirerade under våren 1944 västerut och stred under sommaren i Baltikum. Bland annat i området kring den lettiska huvudstaden Riga. I oktober blev divisionen ett av de tyska förband som stängdes in i Kurlandfickan.

I januari 1945 förflyttades de via Östersjön från hamnstaden Libau till Västpreussen. Där fick divisionen lite tid för vila och viss återuppbyggnad. I april fick de order om att hjälpa till med försvaret av Samland (väster om Königsberg i Ostpreussen) och den 16 april gick de i ställningar vid försvarsställningarna vid Tenkitten. Dagen efter gick sovjetiska styrkor till attack och det dröjde fyra dagar innan de bröt igenom.

Vid krigsslutet gick huvuddelen av divisionens kvarvarande soldater och officerare i sovjetisk krigfångenskap.

Befälhavare

Gradbeteckningarna visar den eller de grader befälhavaren hade under den period han ledde divisionen.

Organisation

September 1939

 • Infanterie-Regiment 4 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 94 (Stab, I.-III.)
 • Infanterie-Regiment 96 (Stab, I.-III.)
 • Artillerie-Regiment 32 (Stab, I.-III.)
  • Artillerie-Regiment 68 (I.)
 • Beobachtungs-Abteilung 32
 • Panzerabwehr-Abteilung 32
 • Pionier-Bataillon 2
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 32
 • Aufklärungs-Abteilung 32
 • Infanterie-Divisions-Nachschubführer 32

1943

 • Grenadier-Regiment 4
 • Grenadier-Regiment 94
 • Grenadier-Regiment 96
 • Divisions-Füsilier-Bataillon 32
 • Artillerie-Regiment 32
 • Panzerjäger-Abteilung 32
 • Pionier-Bataillon 2
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 32
 • Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 32

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget