Mångfald

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Mångfald, är ett begrepp som omfattar många olika tolkningar beroende på sammanhanget det sätts i. Politiska preferenser spelar ofta en betydande roll då begreppet sätts in i en kontext, varpå tolkningen präglas av en specifik inriktning. Begreppet betyder i grunden fler än en och syftar alltså till att beskriva ett tillstånd av plural.


Biologisk mångfald

Begreppet Mångfald används inte sällan för att beskriva en biologisk sådan. En Biologisk mångfald är således ett försvar av en rik fauna och flora, där olika arters existens skyddas genom lagstiftning och direktiv. En utrotad art betraktas som en minskad biologisk mångfald.

Etnisk och kulturell mångfald

Begreppet Mångfald sätts inte sällan in i ett sammanhang präglat av starka politiska undertoner för att beskriva ett mångetniskt eller mångkulturellt samhälle som positivt. Ett samhälle med olika etniska grupper representerandes många olika kulturer beskrivs då ofta som någonting positivt och som en självklar norm att sträva efter. I dessa sammanhang anses begreppet ha mycket stark politisk laddning eftersom all kritik mot ett mångetniskt eller mångkulturellt samhälle i regel avfärdas som enfald.

Kritik mot begreppets användande

I den offentliga debatten riktas ofta skarp kritik då Mångfald ensidigt används för att beskriva ett mångetniskt eller mångkulturellt samhälle som uteslutande positivt. Kritiker menar att ett sådant samhälle har många negativa sidor som sällan eller aldrig belyses offentligt.

Här menar även kritiker att det som idag betraktas som mångfald på sikt leder till en minskad mångfald och således enfald. Som exempel ges den vision som bland annat journalisten Staffan Heimerson i Aftonbladet den 1 januari 2000 gav uttryck för, att världens alla folkgrupper och raser på sikt kommer att smälta samman till en, i själva verket är raka motsatsen till mångfald. Som en politisk motvikt anges ofta etnopluralism som en garant för en bevarad etnisk och kulturell mångfald.

Även mångkulturella samhällen betraktas av kritiker som raka motsatsen till mångfald. Bland argumenten finns att olika grupper har en tendens till att sträva efter den egna gruppens bästa villkor vilket leder till att en annan grupp tvingas till eftergifter vilket i sin tur ökar spänningarna inom samhället. På så vis nöter olika kulturer ned varandra vilket leder till minskad mångfald.

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk

Källor