Alfred Thielmann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Alfred Thielmann, född den 20 juli 1892, död den 3 mars 1988, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Efter att under mellankrigstiden tjänstgjort som polisofficer återvände han sommaren 1935 till krigsmakten. Han ledde under fälttåget i Polen 1939 en ingenjörsbataljon. Efter att några månader tjänstgjort vid en ingenjörsskola fick han våren 1940 befälet över en ingenjörsregementestab. Han ledde regementesstaben under fälttåget i väst 1940. Sommaren 1941 deltog han i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, och framryckte på den norra delen av östfronten direkt underställd en motoriserad armékår. Hösten 1941 förflyttades hela kåren till den centrala delen av östfronten för att delta i anfallet mot Moskva, operation Tyfon.

I mars 1942 lämnade Thielmann sin tjänst och utnämndes istället till Armee-Pionierführer i 3. Panzerarmee som även den verkade på den centrala delen av östfronten. Ett år senare lämnade han sin tjänst och placerades i befälsreserven. Under tiden i reserven genomgick han en utbildning för blivande divisionsbefälhavare.

Den 15 maj 1943 fick Thielmann befälet över 122. Infanterie-Division som stred vid Staraja Russa på den norra delen av östfronten. Han bytte den 27 juni division till 32. Infanterie-Division som stred i samma område. Den 15 augusti bytte han åter division till 254. Infanterie-Division som stred i området kring Leningrad. Våren 1944 lämnade han eventuellt sin division och fick istället befälet över en reserv- och utbildningsdivision.

Den 16 juli 1944 stupade Thielmanns son, som var löjtnant. Thielmann förlänades den 8 november 1944 med det tyska korset i guld för sina insatser som befälhavare för 254. Infanterie-Division. Han blev därmed en av de få som förlänats med både det tyska korset i guld och i silver.

Den 18 december utnämndes han till ingenjörsgeneral inom Armégrupp Gvästfronten. Vid krigsslutet gick han i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes 1946.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget