Friedrich Altrichter

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Dr.phil. Friedrich Altrichter, född den 3 september 1890, död den 14 april 1949 i sovjetisk krigsfångenskap i Dolinga, Sibirien, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Friedrich Altrichter fick sin doktorstitel i filosofi den 11 juni 1936 vid universitetet i Heidelberg.

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över ett infanteriregemente som han ledde under fälttåget i Polen. I januari 1940 lämnade han sin tjänst och fick istället ansvaret för infanteriutbildningen inom den nybildade 164. Infanterie-Division. I augusti placerades han i befälsreserven och i oktober fick han ansvaret för infanteriutbildningen inom 71. Infanterie-Division som var en Lehrtruppe inom OKH och stationerad i Königsbrück. I slutet av mars 1941 placerades han åter i befälsreserven.

Den 12 juli 1941 fick Altrichter befälet över 1. Infanterie-Division som stred på den norra delen av östfronten sedan hans företrädare, Philipp Kleffel, insjuknat. När Kleffel övervände till tjänst i början av september fick Altrichter istället befälet över 58. Infanterie-Division som höll ställningar utanför Leningrad. För sina insatser som befälhavare för denna division förlänades han den 23 januari 1942 med det Tyska korset i guld. I april 1942 placerades han i befälsreserven. Den 31 maj fick han befälet över en reservdivision som han, trots omorganisationer, kom att leda fram till mitten av februari 1945, eventuellt hade han ett sju månader långt uppehåll 1944, då hans förband blev 154. Infanterie-Division. Denna division stred mot sovjetiska förband på östfronten och upplöstes efter svåra förluster i mitten av april. Altrichter fick då befälet över en fältutbildningskår.

Vid krigsslutet gick han i sovjetisk krigsfångenskap där han avled den 14 april 1949.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Hamburgisches Hanseatenkreuz
  • Herzogl. Sachsen-Meiningisches Ehrenkreuz für Verdienst im Kriege
  • Hederskorset för frontsoldater –

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget