Hans von Basse

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Hans von Basse, född den 23 april 1887, död den 10/11 oktober 1979, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han var yngre bror till generalmajoren Max von Basse.

Vid krigsutbrottet 1939 tjänstgjorde han inom OKH. Våren 1940 fick han befälet över en reserv- och utbildningsdivision. Ett drygt år senare fick han befälet över 225. Infanterie-Division som hade ockupationstjänstgöring i Frankrike. I december 1941 förflyttades divisionen i ilfart till den norra delen av östfronten och sattes allt eftersom tågtransporterna nådde fram initialt in i strid som Kampfgruppen under olika befälhavare. Framåt våren 1942 stabiliserades fronten och von Basses division samlades i april ihop i ställningar vid Oranienbaumfickan. I slutet av september lämnade han divisionen och placerades i befälsreserven.

von Basse pensionerades i slutet av januari 1943 men återinträdde i tjänst den 1 juni. Han verkade som officer till förfogande inom 18. Armee på den norra delen av östfronten. Våren 1944 fick han befälet över 30. Infanterie-Division. Han ledde divisionen till mitten av augusti då han placerades i befälsreserven. Den 1 september utnämnades han till Deutscher Befehlshaber Westungarn. Han behöll tjänsten i två månader innan han åter placerades i befälsreserven. Den 28 februari 1945 pensionerades von Basse än en gång och gick i mitten av april i amerikansk krigsfångenskap. Han frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

 • Järnkorset av andra klass –
 • Järnkorset av första klass –
 • Hamburgisches Hanseatenkreuz
 • Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerinsches Militär-Verdienstkreuz II. Klasse
 • Lübeckisches Hanseatenkreuz
 • Såradmärke i silver
 • Ehrenritter des Kgl. Preuss. Johanniter-Ordens
 • Hederskorset för frontsoldater –

Andra världskriget

 • Järnkorset av andra klass – (1942)
 • Järnkorset av första klass – (1942)
 • Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget