XXXXIII. Armeekorps

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

XXXXIII. Armeekorps var en tysk armékår under andra världskriget.

Kåren bildades den 15 april 1940 i Wehrkreis XI och deltog i andra fasen av fälttåget i väst, Fall Rot. Efter Frankrikes kapitulation hade kåren ockupationsuppgifter vid kanalkusten. Våren 1941 förflyttades kårstaben till Polen inför anfallet mot Sovjetunionen. Därifrån framryckte kåren på den centrala delen av östfronten sedan den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa inletts den 22 juni 1941.

Kåren kom under resten av kriget att tjänstgöra på östfronten, både den centrala och norra delen.

Kåren deltog i inringningsoperationerna vid Bialystok och Kiev. I oktober 1941 var de en del av anfallet mot Moskva, operation Tyfon. De hade därefter huvudsakligen defensiva ställningar på den centrala delen av östfronten. Sensommaren 1943 förflyttades kåren till området kring Nevel. Våren 1944 förflyttades de till Narva. Under sommaren bröt sovjetiska styrkor igenom fronten och XXXXIII. Armeekorps tvingades tillsammans med resterande tyska styrkor utkämpa reträttstrider genom Baltikum. Under hösten blev kåren ett av de tyska förband som stängdes in i Kurlandfickan. I april 1945 förflyttades kåren till norra Ungern och kapitulerade slutligen i Slovakien eller Österrike.

Befälhavare

Gradbeteckningarna visar den eller de grader befälhavaren hade under den period han ledde kåren.

Underställda större förband

Under krigets gång skiftade de underställda förbanden många gånger och nedanstående lista är nedslag på vissa datum.

16 juni 1940 (Frankrike)

22 juni 1941 (operation Barbarossa inleds)

2 oktober 1941 (operation Tyfon inleds)

22 december 1942

8 augusti 1943

20 mars 1944

16 september 1944 (Kurland)

1 mars 1945 (Kurlandfickan)

  • Kommandant Küste
  • Gruppe Ost
  • Stab Sicherungs-Division z.b.V. 207
  • Gruppe Nord
  • Gruppe Nordwest
  • Festungs-Kommandant Windau
  • Gruppe Südwest

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget