Werwolf (paramilitär)

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Werwolf (sv. varulv) ibland stavat Wehrwolf, var namnet på de tyska partisanförband som i slutet av andra världskriget sattes upp för att sabotera för de allierade. Förutom sabotage mot militära förband genomförde Werwolf aktioner mot landsförrädare. Den mest uppmärksammade aktionen var avrättningen av Franz Oppenhoff. Werwolf numerära styrka är omtvistad, men brukar beräknas till ungefär 5 000 man.

Ett propagandaplakat från Werwolf.

Bildande

Det tyska nederlaget i kriget ryckte allt närmare när Reichführer-SS Heinrich Himmler sommaren 1944 gav SS-Obergruppenführer Hans-Adolf Prützmann order om att bilda en tysk gerilla/partisanorganisation vid namn Werwolf. Syftet var att bakom fiendens linjer genomföra sabotage. Beslutet var inte så tilltalande för många optimister som fortfarande trodde på en tysk slutseger och den kroniska bristen på vapen och utrustning gjorde att inte många ville dela med sig till en i deras tycke meningslös organisation.

Trots det fick Werwolf en viss tilldelning och utbildningar genomfördes. Det byggdes även dolda bunkrar i de områden man antog att de allierade skulle erövra först. Från dessa bunkrar skulle partisaner utgå för att nattetid genomföra aktioner.

Werwolf hade i praktiken två grenar där den ena bestod av medelålders ofta krigströtta män och den andra av energiska ungdomar från Hitlerjugend och Bund Deutscher Mädel. Dock var personaltillströmmningen inte speciellt god och den 1 april 1945 gjorde propagandaministern Joseph Goebbels ett upprop i radio för att få fler aktivister. Werwolf organiserades främst i södra Tyskland eftersom det fanns planer på att etablera en fästning i alperna där de tyska förbanden kunde återhämta sig innan de slå tillbaka mot de allierade. Dessa planer blev dock aldrig verklighet.

I aktion

Werwolf var inte speciellt framgångsrikt (annat än propagandamässigt), men genomförde en del uppmärksammade aktioner, främst mot landsförrädare. De minerade vägar och hällde sand i tankarna på parkerade fordon. De spände även upp stålvajrar över vägar som halshögg motorcykelordonnanser. De Werwolfförband som bekämpade sovjetiska trupper blev extra fruktade då de bland annat specialiserade sig på att förgifta sprit och mat.

Werwolfs aktivitet avtog i samband med krigsslutet men enskilda aktioner gjordes fram till 1947. Medlemmar ur Werwolf försökte sig även på att bilda en ny politisk nationalsocialistisk organisation, men de allierade utfärdade ett totalt förbud mot nationalsocialistiska organisationer. Ett förbud som lever kvar än idag.

Avrättningen av Franz Oppenhoff

Staden Aachen var den första större tyska staden som erövrades av de allierade. När amerikanska trupper i september 1944 närmade sig staden evakuerades merparten av staden 160 000 invånare. Kvar vid den amerikanska inmarschen den 21 oktober fanns endast 12 000 personer. De amerikanska ockupanterna försökte snart hitta en lämplig borgmästare. Valet föll på Franz Oppenhoff som glatt började tjäna ockupationsmakten. Kvar i staden fanns dock en lokal nationalsocialistisk gruppledare och en nätverk med Werwolfmedlemmar.

Reichführer-SS Heinrich Himmler beordrade avrättningen av Oppenhoff och planeringen började ta vid. Werwolfavdelningen i Aachen ansågs inte ha den styrka och kompetens som behövdes så hjälp tog från andra Werwolfgrupper. En handplockad grupp lyfte den 19 mars 1945 med ett beslagtaget amerikanskt bombflygplan för att hoppa fallskärm över området. Gruppen, fem män och en kvinna, bestod av veteraner från Waffen-SS och vägvisare bördiga från Aachen.

Fallskärmshoppningen gick som planerat och gruppen landade där de skulle. Efter rekognosering och förflyttning till staden var de den 24 mars redo för att konfrontera Oppenhoff. De två veteranerna från Waffen-SS hade uppdraget att genomföra avrättningen och ensamma begav de sig till Oppenhoff bostad. Där träffade en tjänsteflicka. De berättade för henne att de var två nedskjutna tyska jaktpiloter som behövde borgmästarens hjälp för att överlämna sig till amerikanarna. Tjänsteflickan hämtade Oppenhoff och när de lämnats ensamma avrättades han kallblodigt med ett skott i huvudet.

Radio Werwolf

Propagandaministern Joseph Goebbels grundade Radio Werwolf och sände ut meddelanden om fortsatt motstånd till civilbefolkningen och sympatisörer även om de befann sig bakom fiendens linjer. Bland annat uppmanades folk att rista en varghake på landsförrädares dörrar så att Werwolfförbanden kunde agera mot dessa individer.

Källor

  • Olsson, Stefan. De gåtfulla hämnarna. Artikel i Nordisk Frihet nr 2. Nordiska Förlaget. 2005.
  • Bedürftig, Friedemann. Tredje riket från uppgång till fall – En uppslagsbok. Ersatz Förlag. 2007.
Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget