Marxism

Från Metapedia
(Omdirigerad från Marxist)
Hoppa till: navigering, sök

Marxism, eller den marxistiska socialismen, skapades av den tysk-judiske tänkaren Karl Marx. Den utgår ifrån den materialistiska historieuppfattningen, enligt vilken all utveckling är en historia om klasstrider. I det feodala samhället härskade adelsherrarna över bönder och borgare. Borgarna reste sig i den franska revolutionen och byggde det av borgarklassen behärskade kapitalistiska samhället, i vilket borgarna härskade över proletariatet eller arbetarklassen. Arbetarklassen skall emellertid genom den proletära revolutionen överta makten, bygga upp den proletära diktaturen för att sedan organisera det socialistiska samhälle där staten avskaffats och all makt över näringslivet och samhället överlåtits åt en facklig eller kooperativ demokrati.

Den marxistiska socialismen har, i motsats till den utopiska socialismen, en klart utformad uppfattning av den historiska utvecklingen och den bestående verkligheten, men den saknar utopisternas målmedvetna framtidsprogram.

Grenar inom Marxismen

Inom marxismen finns det en mängd utgreningar som vuxit fram genom åren.

  • Leninismen. Vladimir Lenins sammanställda verk och teorier. Många marxister anser att den är en vidareutveckling på marxismen.
  • Marxism-leninism. Leninism som blivit omdöpt av Josef Stalin. Han uppkallade denna riktning efter Karl Marx och Vladimir Lenin.
  • Stalinism. Detsamma som Leninism och Marxism-leninism, som återigen är omdöpt av Josef Stalin.
  • Trotskism. Utvecklad och given sitt namn av Lev Trotskij.

Stalinism, Marxism-leninism, är den ideologi som har haft mest inflytande på världen. Det var Josef Stalins ideologi och även den härskande ideologin i Sovjetunionen under många år. Josef Stalin lämnade efter sig relativt få skrifter om politisk teori, vilket gör det svårt att exakt kunna peka ut stalinismens teoretiska bakgrund. Enligt kritiker ska den ha använts för att efteråt kunna förklara Sovjetunionens politiska akter. Marxism- Leninism är det som åsyftas med kommunism i vardagligt språk och media. En annan inflytelserik marxist är Lev Trotskij och hans anhängare, som kallar sig för trotskister.[1]

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp
Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi


Referenser