Klass

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Klass kallas en social grupp, som avgränsas genom likartade förmögenhetsvillkor och en därigenom särpräglad uppfostran. Klassen bör skiljas från stånd, som utgör en genom börd avgränsad grupp i samhället, vilken försetts med särskilda i lagstiftning garanterade förmåner. Gränserna mellan klasser är därför mer flytande än de strikt uppdragna ståndsgränserna. Klass och stånd bör likaledes skiljas från yrke, vilket är en genom en gemensam arbetsuppgift avgränsad samhällsgrupp.

Ståndssamhället var tidigare indelat i fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder, medan det moderna klassamhället sönderfaller i en rad olika klasser. Man brukar i regel räkna med överklassen, till vilken räknas de högre ämbetsmännen samt de allra mest förmögna, medelklassen, som indelas i högre och lägre medelklass, samt arbetarklassen, vilken utgör den överväldigande delen av befolkningen.

Denna indelning kan dock ersättas även med en annan: Företagarklassen, ämbetsmännen, de intellektuella, de klasslösa mellanskikten, bönderna samt arbetarklassen. I det senare fallet har hänsyn tagits både till den rena klassynpunkten och en viss gemenskap i samhällsuppgifter. Ett på yrkesgrupper uppbyggt samhälle föreligger, där korporatismen förverkligats.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp