Sait Yildiz

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Sait Yildiz, foto: Södertälje kommun

Sait Yildiz, född i Enhil, Turkiet. Assyrisk nationalist och politiker representerandes Vänsterpartiet i Södertälje kommun där han är andre vice ordförande i kommunfullmäktige.


"Autonomi är ett måste för det assyriska folkets överlevnad"

Vid en föreläsning för Assyriska Föreningen i Eskilstuna november 2008 talade Yildiz om att autonomi är ett måste för det assyriska folkets överlevnad. Yildiz vill: "rädda ett folk från förgörelse" och skapa en identitet. Yildiz uppmanade ungdomar att påverka samhället bland annat genom att skicka insändare till tidningar. Under föreläsningen redogjorde Yildiz för en resa till Irak med representanter för Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) och möten med ledare och olika organisationer i landet. Enligt Yildiz diskuterades situationen för assyrierna. Syftet var: "att förena vårt folks budskap och krav, visa moraliskt stöd för assyrierna i landet och förtydliga för staten och för de olika grupperna i Irak att assyrierna oavsett kyrkotillhörighet är ett och samma folk och inte tre olika som det ibland, helt felaktigt, hävdats från olika håll".

I december 2009 hölls en kongress i Erbil, Irak. Som arrangör stod Chaldean Syriac Assyrian Popular Council. Representanter för det assyriska folket från länder runt om i världen slöt upp för att diskutera frågan om autonomi för assyrierna på Nineveslätten. Yildiz deltog som representant för Assyriska Demokratiska Organisationen.

Utvalda citat från Sait Yildiz

    Autonomi är ett måste för det assyriska folkets överlevnad i de utsatta områdena.– Föreläsning för Assyriska Föreningen i Eskilstuna - november 2008

    Benämningen har alltid varit ett nationellt enande paraplynamn för vårt folk.– Föreläsning för Assyriska Föreningen i Eskilstuna - november 2008

    När man söker sin identitet blir man automatiskt politiskt engagerad. Det dyker upp många frågor kring förtrycket mot det assyriska folket, utvandring till diasporan varför vi saknar ett eget land och svaret på dessa frågor är alltid politiskt.– Sait lever för en sak - 26 mars 2010

    De satt med oss och diskuterade olika aktuella frågor som konflikten mellan kyrkan och den assyriska rörelsen som började utvecklas på den tiden och de skickade alltid olika artiklar till mig som innehöll fakta om vårt folk.– Sait lever för en sak - 26 mars 2010

    Jag har ett mål och det är att flytta tillbaka till hemlandet.– Sait lever för en sak - 26 mars 2010

Externa länkar