SS-Wachbataillon Nordwest

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Wachbataillon Nordwest (senare omdöpt till SS-Wachbataillon 3) var ett förband inom Waffen-SS under andra världskriget. Förbandet bestod huvudsakligen av nederländska frivilliga och eftersom dess uppgift var att vakta koncentrationsläger i Nederländerna var antagningskraven mycket lågt ställda. Soldater ur gjorde sig regelbundet skyldiga till kriminella handlingar och förbrytelser i koncentrationslägrerna. SS-Wachbataillon Nordwest deltog i striderna under operation Marketgarden innan de införlivades i SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.

Historia

Grundande

SS-Wachbataillon Nordwest bildades den 1 februari 1942 av nederländska frivilliga förstärkta av ett kompani med ukrainska frivilliga. Dessutom tillkom manskapet från ett tyskt stabskompani. Bataljonens uppgift var att vakta tyska koncentrationsläger i Nederländerna. Det var inget samlat förband utan de var spridda över landet, två kompanier tjänstgjorde vid Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, ett kompani tjänstgjorde vid St.Michielsgestel, två kompanier tjänstgjorde vid koncentrationslägret i Vught och ett kompani tjänstgjorde i Haaren.

SS-Wachbataillon Nordwest var inte antagningskraven lika höga som till stridande förband. Åldersgränsen höjdes till 40 år och tyskarna letade till och med rekryter i fängelser och på mentalinstutitioner. Detta för att de behövde folk som kunde göra det ibland smutsiga jobbet vid koncentrationslägerna. Dessutom anmälde sig vissa sig för att slippa den obligatoriska arbetstjänsten och andra trodde sig kunna slippa östfronten genom att anmäla sig till detta förband (dock sändes några frivilliga till Nordwest istället till SS-Panzergrenadier-Division "Wiking" för tjänstgöring vid just östfronten). Detta sammantaget gjorde att SS-Wachbataillon Nordwest blev ett opålitligt förband med ringa militärt värde.

Det dröjde inte länge innan den tyska militärpolisen, Feldgendarmerie, började få in rapporter om stölder, rån och plundring. Bataljonens befälhavare Paul Helle ställdes till svars för sina soldaters beteende, men efter flera turer fram och tillbaks beslöt Reichführer-SS Heinrich Himmler att inte gå vidare till krigsrätt. Efter kriget hävdade en jurist från SS att männen i SS-Wachbataillon Nordwest gjorde sig skyldiga till fler kriminella handlingar än alla andra förband från Waffen-SS och Polizei tillsammans! Uttalandet är sannolikt överdrivet, men det ger ändå en fingervisning om förbandets pålitlighet.

Operation Marketgarden

För att ytterligare förvärra situationen förflyttades de män som visat sig mest dugliga och pålitliga till andra förband. Detta skulle i september 1944 visa sig på slagfältet. Den 17 september 1944 inleddes operation Marketgarden, en allierad luftlandsättningsoperation mot bland annat Arnhem. 600 man från SS-Wachbataillon Nordwest fick order om att förbereda sig för strid och fick defensiva uppgifter längs floden Rhen. I striderna mot de allierade fallskärmsjägarna hade de inte mycket att sätta emot. Den militära och taktiska utbildningen var bristfällig och förlusterna var därefter. 200 man stupade och 200 man flydde eller deserterade, innan de kvarvarande soldaterna retirerade.

Befälhavaren Paul Helle fråntogs efter denna strid på stående fot befälet över SS-Wachbataillon Nordwest, men fick tillbaka befälet i oktober då de tyska styrkorna nedkämpat de allierade luftlandsättningsstyrkorna. Bataljonen kunde då ägna sig åt razzior och nedkämpandet av kvarvarande enskilda och isolerade fallskärmsjägare.

Den 2 november 1944 upplöstes SS-Wachbataillon Nordwest och dess manskap införlivades i SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.

Befälhavare

Numerär styrka

Organisation

  • 1. Kompanie (Amersfoort)
  • 2. Kompanie (Amersfoort)
  • 3. Kompanie (St.Michielsgestel)
  • 4. Kompanie (Vught)
  • 5. Kompanie (Vught)
  • 6. Kompanie (Haaren)
  • Schwere Kompanie
  • Jagdkommando

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget