Nederländare i Waffen-SS

Från Metapedia
(Omdirigerad från Nederländska frivilliga)
Hoppa till: navigering, sök

Nederländare i Waffen-SS. Under andra världskriget anmälde sig runt 25 000 nederländare till Waffen-SS (även siffror på 50 000 man har nämnts). Andra frivilliga tjänstgjorde i andra delar av den tyska krigsmakten, Kriegsmarine, Luftwaffe eller i den reguljära armén (Heer).

I Nederländerna fanns det nationalsocialistiska partiet Nationaal Socialistische Beweging (NSB) under ledning av Anton Mussert. De försökte återskapa de tyska nationalsocialisternas framgångar på 1930-talet, men det folkliga stödet var lågt. Efter Tysklands framgångsrika fälttåg i väst våren 1940, blev Nederländerna ockuperat. I juni började de tyska rekryteringarna av frivilliga. Anton Mussert drömde om en nederländsk frivilliglegion under nederländsk flagga och iklädda nederländsk uniform. Detta ställde sig tyskarna kallsinniga till och de frivilliga placerades i Waffen-SS.

Efter att Tyskland inlett sin invasion av Sovjetunionen sommaren 1941, operation Barbarossa, ökade antalet anti-kommunistiska frivilliga. Anton Mussert uppmanade även sina anhängare att anmäla sig och hade en förhoppning om att ju fler nederländska frivilliga som ställde upp desto starkare ställning skulle Nederländerna få efter kriget.

Krigstjänst

SS-Standarte Westland

De första nederländska frivilliga samlades tillsammans med flamländska frivilliga i SS-Standarte Westland som snart skulle bli en del av SS-Division "Wiking". Regementet stred under hela kriget på östfronten.

SS-Freiwilligen-Standarte Nordwest

I april 1941 sattes ett nytt frivilligregemente för nederländska och flamländska frivilliga upp. Det fick namnet SS-Freiwilligen-Standarte Nordwest men upplöstes snart på grund av bristande intresse. Istället fördes de nederländska frivilliga över till vad som skulle bli den nederländska frivilliglegionen.

SS-Freiwilligen Legion Niederlande

SS-Gruppenführer Fritz von Scholz delar ut utmärkelser till soldater ur SS-Freiwilligen Legion Niederlande. Den sårade soldaten han hälsar på är Gerardus Mooyman.

Efter fullföljd utbildning förflyttades SS-Freiwilligen Legion Niederlande i januari 1942 till östfronten för tjänstgöring. De hamnade söder om Leningrad där de kämpade för att stå emot den sovjetiska vinteroffensiven. Sommaren 1942 förflyttades legionen till den tyska belägringsringen runt Leningrad. I april 1943 drogs SS-Freiwilligen Legion Niederlande bort från fronten och återvände hem till Nederländerna. Legionen användes sedan för att bygga stommen i den nya brigaden 4. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade Nederland.

4. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade Nederland

4. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade Nederland var en brigad som sattes upp under hösten 1943 och förflyttades runt årsskiftet 1943/1944 till östfronten tillsammans med 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland". De stred i Estland där de försvarade Narvalinjen. Under sensommaren och hösten 1944 deltog brigaden i reträtten ut ur Estland. De stred senare i Kurlandslagen och evakuerades från Kurland till Pommern i januari/februari 1945. Den 10 februari 1945 uppgraderades brigaden till en division, 23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nederland".

23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nederland"

23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nederland" bildades i februari 1945 då den nederländska frivilligbrigaden uppgraderades till en division, uppgraderingen var dock mest en pappersprodukt då inga nya förband tillfördes den nya divisionen. Den deltog under operation Sonnenwende, en mindre offensiv på östfronten som syftade till att undsätta inneslutna tyska förband och civila i staden Arnswalde, vilket även lyckades. Därefter splittrades divisionen, den ena halvan utplånades i Halbefickan och den andra halvan kapitulerade till amerikanska trupper.

Landstorm Nederland

Landstorm Nederland var ett slags hemvärnsförband vars syfte var att försvara Nederländerna mot utländska fiender och mot inhemska partisaner. Delar av Landstorm Nederland bekämpade den allierade luftlandssättningsoperationen mot bland annat Arnhem, operation Marketgarden.

Landstorm Nederland bildades i mars 1943 som ett regemente, men förbandet kom senare att utvecklas till en brigad och slutligen en division.

SS-Wach-Bataillon Nordwest

SS-Wachbataillon Nordwest var ett förband vars uppgift var att vakta koncentrationsläger i Nederländerna. På grund av denna arbetsuppgift var antagningskraven mycket lågt ställda. Soldater ur bataljonen gjorde sig regelbundet skyldiga till kriminella handlingar och förbrytelser i koncentrationslägrerna. SS-Wachbataillon Nordwest deltog i striderna under operation Marketgarden innan de införlivades i SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.

Lista på nederländska frivilliga (ej komplett)

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget