Socialt kapital

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Socialt kapital är ett nyckelbegrepp inom ekonomi, organisationsteori, statsvetenskap och sociologi, som definierar fördelen som uppstår genom en människas plats inom en struktur av relationer. Det förklarar varför vissa människor röner större framgångar i en särskild miljö genom sina överlägsna förbindelser med andra människor. Det finns en mängd av inbördes sammankopplade definitioner av detta begrepp och det har beskrivit som något av ett mirakelmedel mot de problem som många lokalsamhällen lider av idag.

Medan olika aspekter av konceptet "socialt kapital" har berörts av samtliga samhällsvetenskapliga inriktningar, finns det vissa som spårar den moderna användningen av begreppet till sociologen Jane Jacobs på 1960-talet. Även om hon inte gav en uttrycklig definition av begreppet, refererade hon till det i en artikel som argumenterade för värdet av sociala nätverk. I slutet av 1990-talet blev "socialt kapital" ett respektabelt koncept, genom att Världsbanken ägnade ett omfattande forskningsprogram åt det och att statsvetaren tillika Harvardprofessorn Robert Putnam publicerade sitt magnum opus Bowling Alone (2000).

Robert Putnam, som klassas som dagens viktigaste auktoritet inom området, gör en distinktion mellan två sorters socialt kapital: sammanbindande kapital och överbryggande kapital. Ett sammanbindande kapital uppstår när man umgås med människor som är lika en själv: samma ålder, samma ras, samma religion och så vidare. Men för att kunna skapa stabila samhällen i ett diversifierat multietniskt land krävs samtidigt en annan sorts socialt kapital som han kallar för överbryggande kapital. Överbryggande är det som sker när man lär känna människor som är olika en själv, som exempelvis supporters till ett annat fotbollslag. Putman argumenterar för att dessa två sorters socialt kapital, sammanbindande och överbryggande, stärker varandra. Som en konsekvens av detta, leder en nedgång i det sammanbindande kapitalet oundvikligen även till en nedgång i det överbryggande kapitalet, vilket leder till ökade etniska spänningar i samhället.

Se även