Portal:Franska revolutionen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Franska revolutionen

Franska revolutionen
Franska revolutionen brukar beteckna den period av politiska omvälvningar i Frankrike som inleddes 1789 och vanligen anses ha avslutats 1799. Genom revolutionen avskaffades en absolut monarki med feodala privilegier för adeln och prästerskapet; i dess ställe kom ett statsskick som ville utgå från upplysningens idéer. Omvälvningen var förenad med betydande konflikter. Denna handling var viktig för att störta den sittande makten


Organisationer och sammanslutningar
Personer

Joseph de MaistreJean-Jacques RousseauVoltaire

Litteratur och tidskrifter
Ideologi och begrepp

KonservatismLiberalismMerkantilismRevolutionärRevolutionismSocialism

Övrigt

Ancien régimeAgrara revolutionenBrumairekuppenIndustriella revolutionenVendée-upproret

Huvudartiklar
Alfabetiska artikellistor
Närliggande ämnesportaler
Portalansvariga