Revolutionär

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Revolutionär kallas den åskådning som genom en hastig omvälvning vill bryta sönder hela den bestående samhällsordningen eller statsformen och därigenom bereda plats för ett nytt samhälle och en ny stat. Revolutionen är en dylik omvälvning. Den kan vara blodig som den Franska revolutionen av 1789, den ryska av 1917 och delvis också den italienska 1922. Men den kan även vara jämförelsevis oblodig och genomföras under lagliga former såsom de gustavianska statsvälvningarna av 1772 och 1789 eller den nationalsocialistiska av 1933. Det väsentliga med revolutionen är att man genom en kraftfull handling vill bryta av en utvecklingslinje och skapa utgångspunkten för en helt ny linje, oberoende av den gamla.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp