Joseph de Maistre

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Joseph Marie de Maistre, greve, italiensk statsman, fransk författare, f. 1753 i Chambéry, d. 1821 i Turin. Sedan han i en jesuitskola lagt grunden till sin omfattande bildning och studerat juridik i Turin, blev han medlem av senaten och innehade ett högt domarämbete, då han 1792, på grund av franska arméns intåg i Savojen, blev tvungen att fly. Han vistades fyra år i Lausanne och därefter i konungariket Sardinien. Han utnämndes 1802 till sardinskt sändebud i Petersburg, där han, högt skattad af Alexander I och ryska adeln, stannade till 1817. Han var därefter till sin död chef för det kungliga kansliet i Turin.

Utgången ur den gamla ämbetsmannaadeln och genomsyrad av dess stränga pliktkänsla och vördnad för det bestående, upprördes han på det livligaste av den franska revolutionen. Avskyn för denna satte pennan i hans hand, och hela hans skriftställarskap utgör en flammande protest mot revolutionen, vars skuggsidor ingen tecknat med större skärpa än han. Jämte Bonald är de Maistre den häftigaste motståndaren till upplysningstidens politiska, sociala och religiösa läror. Mot dessa uppställde han kyrkans ofelbara auktoritet, den absoluta konungamakten och bevarandet av folkets historiska kontinuitet och traditioner som nödvändiga för samhällets bestånd. Sina åsikter utvecklade han i en rad av arbeten, skrifna i livlig och kraftfull, av kvickheter gnistrande stil, i vilken tankarna ofta äga paradoxens form. de Maistre är grundläggaren av den ultramontana teologiska skolan i Frankrike.

Hans brev visa oss den mänskliga sidan, hjärtegodheten och älskvärdheten hos denne sträve och högdragne tänkare, vilken så brutalt framhöll krigets nödvändighet och bödelns oumbärlighet.

Bibliografi

  • Considérations sur la France (1796; 4:e uppl. redan 1798; sin stora spridning erhöll arbetet dock först tjugu år senare)
  • Essai sur le principe générateur des constitutions politiques (1810)
  • Du Pape (1819; hans huvudarbete)
  • Soirées de Saint Pétersbourg (1821, postumt)
  • De l'église gallicane (s. å.)
  • Examen de la philosophie de Bacon (1836)
  • Lettres et opuscules inédites (1851)
  • Lettres inédites (1858)
  • Mémoires politiques et correspondance diplomatique (1858-60).
  • Oeuvres complétes utkom i 14 bd 1884-87.


Ugglan
Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur Nordisk familjebok, utgiven 1904–1926.