Metapedia – det alternativa uppslagsverket

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Reklambanner för Metapedia.

Följande artikel är hämtad från Folkets Nyheter nr 10.

Den 24:e oktober 2006 slogs portarna officiellt upp för det Internetbaserade uppslagsverket Metapedia. En strid ström av läsare har sedan dess besökt uppslagsverket som främst inriktar sig på kultur, vetenskap, filosofi och politik.

Ordet ”Metapedia” är en sammansättning av två begrepp från den klassiska grekiskan: meta som betyder ”utanför” eller ”över”; och enkyklios paideia som betyder ”uppslagsverk”.

Metapedia har för närvarande över 800 artiklar, och antalet växer snabbt. Ingen persons intressen lämnas åt slumpen. För bredare kategorier finns så kallade portaler som är mycket behjälpliga för dem som vill lära sig lite mer om till exempel svensk nationalism, nordisk tradition, revisionism och en mängd andra intresseområden.

Folkets Nyheter har fått en intervju med Martin Brandt, en av initiativtagarna till Metapedia-projektet. Martin Brandt är en ung akademiker från Göteborg, med flera år bakom sig i den nationella rörelsen.

– Jag och ett par kamrater diskuterade hur viktigt det är för den nationella kulturkampen att kunna presentera våra egna tolkningar av begrepp, företeelser och historiska skeenden för en bredare allmänhet. I synnerhet är det viktigt i dessa tider, då många begrepp förvrängts och förlorat sin ursprungliga mening, vilket man kan se som en följd av våra politiska motståndares framgångsrika kulturkamp, säger Martin Brandt om Metapedia.

– Kampen om språket är helt avgörande om man vill påverka människors världsbild. Se bara hur Frankfurtskolan och deras ideologiska arvtagare lyckats sjukdomsförklara och stigmatisera tidigare fullt naturliga värderingar genom att lansera begrepp som ”xenofobi”, ”främlingsfientlighet”, ”homofobi” och så vidare, fortsätter Martin.

Han berättar vidare att Metapedia är att betrakta som ett fackuppslagsverk för nationalister och andra samhällskritiker. Tanken är inte att försöka täcka in vartenda upptänkligt vetenskapligt område, utan snarare att fokusera på de områden och historiska epoker som är mest relevanta för oss. Snarare än att försöka ersätta etablerade uppslagsverk strävar man efter att skapa ett komplement.

Att Metapedia var efterlängtat och fyllde ett tomrum är det ingen tvekan om, säger Martin:

– De som känner att de har något att tillföra kan enkelt registrera sig som skribenter på Metapedia. Det finns ett stort behov för oss nationalister att dels själva få möjlighet att dokumentera vår egen historia och dels få ge vår syn på företeelser i samhället. Givetvis objektivt och sakligt, men samtidigt utan de politiskt korrekta skygglappar som präglar många andra moderna uppslagsverk. Dessutom behövs ett komplement och en motvikt till Wikipedia, som i dagsläget domineras av våra politiska motståndare, förklarar han.

– Sedan lanseringen av Metapedia har ett vitt spektrum av positiva röster hört av sig. Visst finns det alltid någon enstaka gnällspik som anser att något ämne täckts för dåligt men då är det bara att kavla upp ärmarna och börja skriva själv. Det har varit ytterst få kritiska röster.

– Metapedias viktigaste uppgift är kanske att bli en resurs och en faktabank för nationalister och andra regimkritiker, men en annan viktig uppgift är att även presentera en nyanserad bild av den nationella rörelsen för allmänheten och för forskare som intresserar sig för vår historia. Tidigare har dessa varit hänvisade till oseriösa och öppet fientliga ”researchers” inom Expo vilket har varit väldigt olyckligt, menar Martin.

På frågan om hur framtiden ser ut för Metapedia, svarar Martin att framtiden ser mycket ljus ut. Redan nu finns en mängd duktiga och energiska skribenter på sidan, som kontinuerligt fortsätter att utveckla faktabanken. En trend som med största sannolikhet kommer att hålla i sig. Det enda som egentligen saknas för tillfället är fler ämnesportaler, men det är något som är på framväxt. Ju fler skribenter som registrerar sig, ju snabbare ökar innehållet.

– Jag hoppas att andra, precis som jag, inser Metapedias nytta och potential, och jag hoppas att projektet redan nu kan erbjuda artiklar som intresserar. Men att det inte stannar där, utan att intresserade också registrerar ett konto och hjälper till att rätta eventuella felaktigheter eller lägga till ny information i påbörjade artiklar. Det är riktigt roligt när man väl kommer igång, och om vi är många som hjälps åt kan vi snart ha ett riktigt omfattande uppslagsverk, avslutar Martin Brandt.


Erik Lindborg