Joachim Israel

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Joachim Israel, född den 9 juni 1920 i Karlsruhe, Tyskland, avliden den 15 maj 2001. Judisk författare, professor i sociologi och en av initiativtagarna till bildandet av Miljöpartiet.

Bakgrund

Joachim Israel föddes i en judisk familj i tyska Karlsruhe 1920. Familjen valde att bo kvar i Tyskland efter Adolf Hitlers tillträde 1933 och de krigsdeklarationer och bojkotter som präglade den internationella politiken. I ungdomen var han sionist och socialdemokrat, senare humanistisk marxist. Han flyttade dock till Sverige 1938. Under en kort tid 1962 bosatt i Israel.

Efter att ha varit handledare vid den tidigare folkpartisten Per Gahrtons doktorsavhandling blev Israel en av initiativtagarna till att bilda Miljöpartiet. I sin bok Klappjakten på välfärden (1994) tar han stark ställning för välfärdstaten och gör upp med nyliberalismens, enligt hans mening ovetenskaplighet, och dess förödande inverkan på samhälle och individ.

Politisk prägel

Israels arbeten har sin utgångspunkt i Karl Marx alienationsteori och influerats av modern socialpsykologisk teori, härstammande främst från symbolisk interaktionism med ursprung hos George Herbert Mead, men även av psykoanalysen och filosofer som Martin Buber och Peter Zinkernagel. Israel deltog i debatten utifrån ett radikalt socialitiskt perspektiv. Israels arbete anses ha betytt mycket för förnyelsen av svensk barnpsykologi och tillsammans med Gustav Jonsson var han med att grunda Barnbyn Skå. Karriären i Sverige kröntes med att han blev professor i sociologi.

Källor

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism