Tillväxt

Från Metapedia
(Omdirigerad från Ekonomisk tillväxt)
Hoppa till: navigering, sök

Tillväxt, är i ekonomisk mening en ökning av bruttonationalprodukten (BNP), producerandet av varor och tjänster, mätt över en viss tidsrymd. En ökning kräver dock en ökning av konsumerandet av varor och tjänster vilket ställer krav på en ökad mängd konsumenter eller en ökad mängd valuta. Tillväxt är därmed en symbiotisk faktor kopplad till det ekonomiska systemet Fractional Reserve Banking och en ständigt ökande folkmängd som kan konsumera det som ska produceras för att det regelbundet ska ske en ökning av tillväxten.


Exempel

En ökning av tillväxt redovisas normalt i procent, där en ökning på 3% är 3% mer än samma tidsperiod året innan. Den nya BNP:n, med ökningen inräknad, är den nya beräknad den föregående perioden med dess ökning. Om BNP är 2340 miljarder under ett år och ökar 3% är ökningen 70 miljarder kr. Nästa år är BNP 2410 miljarder kr. Om den ekonomiska tillväxten är 3% igen motsvarar det närmare 72 miljarder kr.

Fractional Reserve Banking - grunden för tillväxt och massinvandring

Enligt Germar Rudolf ligger principen för Fractional Reserve Banking bakom behovet av tillväxt. Eftersom principen med det ekonomiska systemet bygger på att skapa pengar utan ett egentligt värde som i sin tur genererar ränta till de som skapar pengarna så måste ekonomin hela tiden växa, vilket förr eller senare skapar en ohållbar situation. I radiosända samtal med David Duke förklarade Rudolf att massinvandring till I-länderna är en del av det ekonomiska systemets karaktär. Rudolf menade att de europeiska folken minskade i antal världen över vilket bromsar upp tillväxten och att det därför behövs fler konsumenter att sättas in i skuldsystemet som Fractional Reserve Banking egentligen är.

Rudolf menade att systemet med Fractional Reserve Banking är designat för att en liten grupp mycket förmögna människor ska kunna tjäna på vad andra människor producerar. Om antalet närande personer inte stadigt ökar så förlorar den lilla gruppen, tärande, eller som Rudolf menade: rika människor, sitt inflytande. Därför behövs en stadig massinvandring till bland annat Europa för att tjäna kapitalistiska intressen.[1][2]

Referenser

Externa länkar

Goldmoney.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ekonomi