Finska

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Finska är ett språk som talas främst i Finland, men även av finländska invandrare i Sverige. I Finland talas också svenska av ca 300 000 människor, främst längst kuststäderna. Åland, som tillhör Finland, är helt svenskspråkigt. I Tornedalan i norra Sverige talas den finska dialekten tornedalsfinska.

En nära släkting till finska är estniska, som talas i Estland. I landskapet Karelen talas kareliska, som är ett äldre språk än finska.

Finsk-ugriska talades i södra östersjöområdet på 1000-talet f.Kr. Redan vid den tiden påverkades språket av baltiska och germanska språk, som gav finskan många låneord.

Litteratur på finska började bli vanlig efter att Michael Agricola översatt Nya Testamentet år 1548. Agricola skapade det moderna finska skriftsystemet med Latin, Svenska och Tyska som ortofrafisk grund. Han utgick från den västfinska dialektformen. De två huvuddialekterna i Finland är den västfinska och den östfinska.

I början av 1800-talet reste Elias Lönnrot runt i bl.a. Karelen och samlade gamla dikter och folksånger, som de finsk-ugriska folken bevarat i många genarationer. Han gjorde en bearbetning av sitt material och skapade Finlands nationalepos Kalevala, som publicerades första gången år 1835. Kalevala bidrog till att stärka nationalmedevetandet och det finska språkets ställning.

Finska är ett finsk-ugriskt språk och ingår i den uraliska språkstammen.