Imperial overstretch

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Imperial overstretch som på svenska kan översättas med imperialistisk hybris eller stormaktsvansinne, är en hypotes som säger att ett imperium, sporrat av tidigare framgångar, kan komma att ta på sig politiska, ekonomiska eller militära åtaganden som man med sina begränsade resurser inte mäktar med. Vilket i förlängningen leder till imperiets sönderfall. Idén lades fram av historikern Paul Kennedy i hans bok "The rise and fall of the Great Powers" från 1987.


Kan Washington, likt Rom, falla offer för Imperial overstretch? Kan militära krafter utomlands få dras tillbaka på grund av ett bankrutt system här hemma? Kan hela tanken bakom Amerika bli utmanad och förstörd av nåt karismatiskt nytt öde: nån fundamentalistisk variant av kristendomen? Eller kommer naturen att avbryta Amerikas världsordning?

—Robert Harris, "Does Rome's fate await the US?," Sunday Mail, 12 Oktober, 2003


Aktuella exempel

Ett aktuellt exempel på användningen av begreppet Imperial overstretch, är de samtidiga problemen för USA. Användningen av en kostsam militärapparat på flera krigsskådeplatser (t.ex. i Afghanistan och Mellanöstern), samtidigt som man har stora budgetunderskott och en stor statsskuld hemmavid.

Ett annat exempel är Rysslands invasion av Ukraina. En kostsam operation som går långsammare än planerat samtidigt som västvärlden sätter in ekonomiska sanktioner och unga ryska soldater dör. Kriget är impopulärt och orsakar pr-mässig skada, likt Vietnamkriget för USA. Detta kan leda till Putinregimens fall.

Imperier som fallit

Det finns många imperier och stormakter som fallit eller vittrat sönder genom världshistorien.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp

Se även