Hinrich Schuldt

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Hinrich Schuldt ("Käptn"), född den 14 januari 1901, död den 15 mars 1944 (stupad), var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Schuldt fick i maj 1943 befälet över den lettiska frivilligbrigaden och ledde dessa lettiska frivilliga även efter att brigaden uppgraderats till en division, 19. Lettische SS-Freiwilligen-Division. Schuldt stupade i strid i närheten av Newel.

SS-VT

Som 21-åring gick Schuldt med i Reichsmarine som officerskadett. 1926 blev han befordrad till löjtnant och tjänstgjorde på slagskeppet "Elsass". Schuldt gick med i NSDAP den 1 februari 1932 och gick med i SS den 12 december 1933. Han kom med i Leibstandarte Adolf Hitler och ledde dess 3. kompani. I mars 1938 förflyttades Schuldt till SS-Standarte Deutschland där han tog över den I. bataljonen.

Vid krigsutbrottet den 1 september 1939 var Schuldt ansluten till 4. SS-Totenkopfstandarte "Ostmark". Regementet bytte namn till SS-Totenkopf-Infanterie-Regiments 4 (mot.) och stred på östfronten i området kring Leningrad som en del av 2. SS-Infanterie-Brigade (mot.). Förbandet var i december 1941 förlagt i Krakow, Polen, för vila och omorganisation innan det överfördes till SS-Division Reich. Dock påbörjade sovjetiska styrkor en större offensiv och det 3 000 man starka regementet flögs in till Juchnow för att säkra vägen mellan Juchnow och Wjasma. Striderna blev hårda och i mars 1942 fanns enbart 180 man kvar i regementet. Schuldt förlänades för sina insatser i dessa strider med riddarkorset.

Brigade der Waffen-SS Schuldt

I december 1942 fick Schuldt befälet över ett Kampfgruppsliknande förband som döptes till Brigade der Waffen-SS Schuldt. Förbandet bestod av I. bataljonen i SS-Polizei-Schützenregiments 1 som anlänt från Debica och VII. (Wach-) Bataillon der Leibstandarte SS Adolf Hitler som anlänt från Berlin. Brigaden stred vid Don-fronten som en del av ett försök att avlasta de inneslutna förbanden runt Stalingrad. De blev involverade i hårda strider och blev även inringade, men lyckades slå sig ut. I januari 1943 förstärktes förbandet med I. bataljonen ur Regiment Der Führer. I mars 1943 upplöstes brigaden och dess enheter skickades tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter. Av det 527 man starka polisförbandet återstod 84 man, och från Leibstandartes 800 man återstod 38. Schuldt förlänades för sin brigads insatser med eklöven till sitt riddarkors och mottog utmärkelsen ur Adolf Hitlers hand i Rikskansliet i Berlin den 16 april 1943.

Lettiska frivilliga

Schuldt återvände till 2. SS-Infanterie-Brigade (mot.) och fick befälet över brigaden som snart skulle omorganiseras till den lettiska frivilligbrigaden. Han ledde de lettiska frivilliga i strider runt Volchov. I januari 1944 uppgraderades brigaden till en division, 19. Lettische SS-Freiwilligen-Division. Hinrich Schuldt stupade som divisionsbefäl den 15 mars 1944 i närheten av Newel. Begravningen ägde rum i Riga domkyrka. Schuldt utnämndes postumt till SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS och fölänades även postumt med svärden till sitt riddarkors. Efter hans död fick även ett av divisionens regementen hederstiteln Hinrich Schuldt.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget