Hermann Breith

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hermann Breith

General der Panzertruppen Hermann Breith, född den 7 maj 1892, död den 3 september 1964, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Breith var en pansarofficer som ledde 3. Panzer-Division samt III. Panzerkorpsöstfronten. Han förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Första världskriget

Hermann Breith föddes i Pirmasens / Pfalz och påbörjade sin militära karriär 1910. Under första världskriget tjänstgjorde han i ett infanteriregemente. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr. Efter att ha tjänstgjort i infanteriet överfördes han till en motoriserad bataljon (Kraftfahr-Abteilung) och fem år senare placerades han i Inspektion der Kraftfahrtruppen (In 6).

Pansarofficer

När 3. Panzer-Division sattes upp 1935 fick Breith befälet över en bataljon och 1938 fick han befälet över ett pansarregemente i 4. Panzer-Division. Han ledde sitt regemente under fälttåget i Polen 1939. I februari 1940 blev han brigadbefälhavare när han tog över Panzer-Brigade 5, den brigad hans regemente tillhörde. Han ledde brigaden under fälttåget i väst 1940. För sina insatser i det fälttåget förlänades Breith den 3 juni 1940 med riddarkorset.

Därefter tjänstgjorde Breith i OKH:s övergripande generalstab för de motoriserade förbanden. Den 22 oktober 1941 fick han nästa aktiva befäl när han tog över 3. Panzer-Division som befann sig i den centrala sektorn på östfronten. Han ledde divisionen under de svåra vinterstriderna 1941/1942 och förlänades den 31 januari 1942]] med eklöven till sitt riddarkors. Samma dag nämndes han även i Wehrmachtbericht. Breith ledde sedan divisionen ner i Kaukasus under det tyska sommaroffensiven. På hösten 1942 lämnade han sitt befäl och placerades i befälsreserven.

Kårbefälhavare

Den 1 januari 1943 kom Breith tillbaka till Kaukasus och fick snart befälet över III. Panzerkorps, som han med vissa uppehåll skulle leda till krigsslutet. Han ledde kåren under strider vid Rostov, Charkov och under sommaren deltog han i slaget om Kursk. Därefter följde reträttstrider genom Ukraina och i februari 1944 deltog hans kår i undsättningen av Tjerkassyfickan. För den sistnämnda insatsen förlänades Breith med svärden till sitt riddarkors samt nämndes åter i Wehrmachtbericht.

Breith nämndes under hösten 1944 ytterligare två gånger i Wehrmachtbericht för insatser i ett brohuvud vid floden Weichsel respektive vid Debrecen i Ungern. Under striderna led kåren svåra förluster och i november var den så försvagad att den döptes om till Gruppe Breith'. I januari 1945 fick förbandet tillbaka namnet III. Panzerkorps. Han ledde kåren under operation Frühlingserwachen och under reträttstriderna genom Österrike. Till slut gick Breith i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

31 januari 1942

"Im Raum nordostwärts von Kiew führte ein Gegenangriff deutscher Infanterie und Panzertruppen unter Führung des Generalmajors Breith nach mehrtägigen Kämpfen zu einem vollen Erfolg."

20 februari 1944

"Die zum Entsatz dieser Kampfgruppe angetretenen Verbände des Heeres und der Waffen-SS unter Führung des Generals der Panzertruppe Breith schufen im Zusammenwirken mit den unter Führung des Generalleutnants v. Vormann stehenden Truppen unter schwierigsten Wetter- und Geländeverhältnissen durch vorbildlichen Einsatz jedes einzelnen Soldaten die Vorraussetzung für den Durchbruch."

9 september 1944

"Im Weichselbrückenkopf, westlich Baranow, haben die unter dem Oberbefehl des Generals der Panzertruppen Balck, und dem Befehl der Generale der Panzertruppen Breith und Gräser sowie des Generals der Infanterie Recknagel stehenden Truppen im vergangenen Monat den Durchbruch massierter sowjetischer Kräfte vereitelt und den feindlichen Brückenkopf durch erfolgreiche Gegenangriffe eingeengt."

30 oktober 1944

"An diesem großen Erfolg haben Panzerverbände unter dem Befehl des Generals der Panzertruppe Breith und Verbände einer Luftflotte unter Führung von Generaloberst Deßloch hervorragenden Anteil."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget