Herbert Poller

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Untersturmführer Herbert Poller var en tysk officer inom Waffen-SS under andra världskriget. Han är också författare till boken Pansarspaning med Waffen-SS på östfronten. SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 11 "Nordland”.


Från lärare till Waffen-SS

Herbert Poller arbetade som lärare under 1930-talet och blev tidigt engagerad i NSDAP. I slutet av 1930-talet genomförde han studieresor till Skandinavien bekostade av NSDAP:s lärarförbund. 1940 inkallades han till armén och utbildades till radiosignalist, men han blev frikallad från krigstjänst av lärarförbundet tills han i början av 1943 anmälde sig som frivillig till Waffen-SS.

Poller placerades i 2. SS-Panzer-Division "Das Reich" och tjänstgjorde som signalist i divisionen under slaget om Kursk, men kommenderades till Grafenwöhr för att bli en del av den nya division, 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland", som höll på att sättas upp där. Han placerades i pansarspaningsbataljonen, AA11, och steg snabbt i graderna. Men redan under divisionens första frontinsats på östfronten sårades Poller och kom, trots flera försök, aldrig tillbaka till AA11.


Instruktör och officersutbildning

Istället blev han instruktör vid Sennelager i Westfalen och i oktober 1944 påbörjade han officersutbildningen på SS-Junkerschule Bad Tölz. Han gick ut som kursetta och befordrades till SS-Untersturmführer. I april 1945 upplöstes skolan och personal och kadetter bildade 38. SS-Grenadier-Division "Nibelungen". Poller tjänstgjorde först i divisionsstaben men förflyttades på egen begäran till ett kompani där han blev befälhavare. Han sårades den 28 april och blev under sin sjukhusvistelse amerikansk krigsfånge.

Efter kriget blev Poller på nytt lärare och senare rektor.


Författare

Herbert Poller är författare till boken Pansarspaning med Waffen-SS på östfronten. SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 11 "Nordland”‎ som baseras på anteckningar som veteraner ur AA11 nedtecknade strax efter krigsslutet. I slutet av 1980-talet utökade Poller materialet och sammanställde en bok. Boken trycktes i en begränsad upplaga för AA11:s veteranförening. 2006 kom en första utgåva på svenska ut.


Kommenderingar


Befordringar


Utmärkelser

?

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget