Hellmuth Reymann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hellmuth Reymann inspekterar en av Volksturms kulspruteställningar i Berlin i mars 1945.

Generalleutnant Hellmuth Reymann, född den 24 november 1892, död den (8) (12) december 1988, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Vid krigsutbrottet 1939 ledde han en gränsskyddsbataljon vid västfronten. Senare på hösten fick han befälet över ett infanteriregemente som han ledde under fälttåget i väst 1940. Han fortsatte att leda sitt regemente på den centrala delen av östfronten sedan den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, inletts sommaren 1941. Under hösten ledde Reymann regementet under anfallet mot Moskva, operation Tyfon, och den efterföljande sovjetiska motoffensiven. I början av januari 1942 insjuknade Reymann och tvingades lämna sitt befäl.

Efter konvalescens och tid i befälsreserven fick Reymann i september 1942 befälet över 254. Infanterie-Division som var stationerad vid Volchov på den norra delen av östfronten. Den 1 oktober bytte han division och fick istället befälet över 212. Infanterie-Division, även den på den norra delen av östfronten men i området kring Leningrad. Han ledde divisionen ett år innan han fick befälet över 13. Luftwaffen-Felddivision som även den stred i ungefär samma område. Den 1 november överfördes divisionen från Luftwaffe till Heer och bytte namn till 13. Feld-Division (L) med Reymann som fortsatt befälhavare. Den 5 april 1944 förlänades Reymann med riddarkorset för sin divisions insatser vid Volchov och Luga under den sovjetiska vinteroffensiven.

På våren fick Reymann befälet över 11. Infanterie-Division vid Narva. Sommaren 1944 utkämpade divisionen hårda strider i Tannenberglinjen innan de retirerade söderut. För sin divisions insatser i området kring Riga förlänades Reymann den 28 november med eklöven till sitt riddarkors. Tio dagar tidigare hade han lämnat sin division och placerats i befälsreserven.

Den 5 mars 1945 utnämndes Reymann till Kampfkommandant i Dresden, men då staden fullständigt låg i ruiner efter bombanfallen i februari avsade han sig tjänsten redan samma dag. Istället utnämndes han till Kampfkommandant i Berlin. Den 23 april avskedades han på order av Adolf Hitler. Istället fick han befälet över Armeegruppe Spree som han ledde under de sista veckornas strider. Den 7 maj gick Reymann i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes redan samma höst.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget