Hans von Salmuth

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generaloberst Hans von Salmuth, född den 29 november 1888, död den 31 december 1961, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var ett armébefäl som förlänades med riddarkorset.

Stabsofficer

Hans von Salmuth föddes i Metz som en officersson och påbörjade sin egna militära karriär 1907. Under första världskriget tjänstgjorde han som adjutant i ett infanteriregemente fram till 1916 då han började tjänstgöra i olika generalstaber. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr.

1935 blev von Salmuth generalstabschef i II. Armeekorps innan han gick vidare och blev generalstabschef på högre nivå. Under fälttåget i Polen 1939 var han generalstabschef för Armégrupp Nord. Därefter omorganiserades armégruppen till Armégrupp B och han deltog i samma befattning i fälttåget i väst 1940. För sina insatser i detta fälttåget förlänades han med riddarkorset.

Östfronten

Under våren 1941 fick von Salmuth sitt första egna befäl under kriget när han tog över XXX. Armeekorps. Denna kår ledde han på södra delen av östfronten och var ett av de förband som stred på Krim. I slutet av 1941 lämnade han kåren och placerades i befälsreserven.

von Salmuth återvände till aktiv tjänst i april 1942 då han fick befälet över 17. Armee som befann sig på östfrontens södra avsnitt. I början av juni förflyttades han till östfrontens centrala avsnitt och tog befälet över 4. Armee. Han behöll denna tjänst i en dryg månad innan han istället fick befälet över 2. Armee. I februari 1943 placerades han i befälsreserven.

Normandie

Den 1 juni 1943 fick von Salmuth åter befälet över 4. Armee innan han den 1 augusti fick befälet över 15. Armee som befann sig i Västeuropa. Han ledde armén vid och efter den allierade landstigningen i Normandie sommaren 1944. Den 25 augusti avsattes han av Adolf Hitler och fick inga fler befäl under kriget.

Efter kriget dömdes von Salmuth i Nürnbergrättegångarna till 20 års fängelse för krigsförbrytelser. Ett straff som förkortades och han släpptes fri 1953.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget