Gustav Krukenberg

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Dr Gustav Krukenberg, född den 8 mars 1888, död den 23 oktober 1980, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Han är mest känd som befälhavare för den franska frivilligdivisionen 33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne" (Französische Nr. 1) och deltog under slaget om Berlin.

Första världskriget och NSDAP

Gustav Krukenberg tjänstgjorde under första världskriget som ordonnansofficer och adjutant. Innan han 1918 gick en generalstabsutbildning. Under kriget förlänades han med järnkorset av både andra och första klassen. Det sistnämnda utdelades personligen av Kaiser Wilhelm II. Efter kriget tjänstgjorde han som adjutant till överkvartersmästaren i generalstaben innan han 1920 hamnade i konflikt med generalen Hans von Seeckt som var befälhavare för Reichswehr. Samma år lämnade han det militära och arbetade bland annat som privatsekreterare åt utrikesministern. 1926 reste Krukenberg till Paris som del av en delegation från de tysk-franska studentkommittén. Han bodde där i fem år innan han återvände till Tyskland. Den 1 april 1932 gick han med i NSDAP. Efter maktövertagandet 1933 arbetade han i propagandaministeriet och vore det inte för en konflikt med propagandaminister Joseph Goebbels skulle han sannolikt klättrat högre upp på karriärstegen inom ministeriet. Den 30 maj 1934 antogs Krukenberg till Allgemeine-SS.

Waffen-SS

Efter andra världskrigets utbrott sökte sig Krukenberg tillbaks till det militära och tjänstgjorde bland annat vid generalstaben i Paris. Den 1 december 1943 överfördes han till Waffen-SS. Efter en dryg månad i en utbildningsbataljon blev han den 17 januari 1944 stabschef för V. SS-Gebirgskorps. Han förflyttades till VI. Waffen-Armee-korps der SS (Lettisches) innan han den 25 juli 1944 blev befälhavare för Waffen-SS ”Ostland” där han ansvarade för mobilisering, träning och organisering av lettiska Waffen-SS förband, polisbataljoner och gränsvaktsregementen. Under tiden i Lettland hoppade han även tillfälligt in som stabschef för III. (Germanische) SS-Panzerkorps sedan Joachim Ziegler tagit över 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland". Krukenberg ledde också en Kampfgruppe som bekämpade partisaner, insatserna där ledde till att han förlänades med järnkorset av första klassen.

Franska SS-frivilliga

Tack vare att Krukenberg talade flytande franska och dessutom från sina år i Frankrike hade en känsla för det franska folket och dess kynne, fick han den 23 september 1944 tjänsten som inspektör för de franska frivilliga i Waffen-SS.

Den 5 mars 1945 blev han befälhavare för 33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne" (Französische Nr. 1). I närheten av Hammerstein i Pommern hamnade divisionen rakt i den sovjetiska anfallsriktningen, splittrades och led svåra förluster. I slutet av april 1945 marscherade uppemot 350 franska SS-frivilliga under ledning av Krukenberg mot Berlin för att förstärka stadens garnison under slutstriderna. Krukenberg tog efter sin ankomst över ledningen för 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" och de franska frivilliga inlemmades i Nordland.

Gustav Krukenberg lyckades hålla sig undan fångenskap genom att gömma sig en kamrats bostad. Den 12 maj 1945 valde han dock att ge sig till känna och gick till de sovjetiska ockupationsmyndigheterna och anmälde sig. Krukenberg dömdes av en militärtribunal till 25 års krigsfångenskap. Han satt fången i Östberlin och 1955 släpptes han fri.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget