Friedrich Schulz

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Infanterie Friedrich Schulz, född den 15 oktober 1897, död den 30 november 1976, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han tjänstgjorde under krigets första halva som stabsofficer på olika nivåer. Våren 1943 blev han divisionsbefälhavare när han tog över 28. Jäger-Division. Senare blev han kårbefälhavare innan han sommaren 1944 fick befälet över 17. Armee. Under krigets sista månad tjänstgjorde han som armégruppsbefälhavare. Schulz förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Första världskriget

Friedrich Schulz föddes i Nettkow / Schlesien gick efter första världskrigets inledande som Fahnenjunker i september 1914 in i armén. 1915 anlände han till fronten och började tjänstgöra i ett infanteriregemente. Han befordrades så småningom som kompaniofficer. Efter kriget tjänstgjorde han i gränsskyddsstyrkorna och överfördes senare till Reichswehr där han tjänstgjorde inom infanteriet.

Stabsofficer

Från mitten av 1930-talet till den 1 mars 1943 tjänstgjorde Schulz som stabsofficer på olika nivåer.

När fälttåget i väst inleddes i maj 1940 tjänstgjorde Schulz som Ia i XXXXIII. Armeekorps och han kom att ha denna tjänst i två år. Kåren deltog i operation Barbarossa som en del av Armégrupp Mitt. Han förlänades den 29 mars 1942 med riddarkorset efter att kåren slagit tillbaka ett sovjetiskt genombrott vid Kaluga.

I maj 1942 förflyttades Schulz för att bli generalstabschef i 11. Armee på södra delen av östfronten. Denna armé omorganiserades till Armégrupp Don den 21 november och sedan till Armégrupp Syd den 12 februari 1943. Schulz behöll under denna period fram till den 1 mars sin tjänst som generalstabschef.

Aktivt befäl

Efter två månader i befälsreserven fick Schulz sitt första egna befäl när han tog över 28. Jäger-Division som befann sig vid Leningradfronten. I slutet av november återvände han till södra delen av östfronten och tog över befälet för III. Panzerkorps.

Senare fick Schulz befälet över LIX. Armeekorps och nämndes den 14 mars 1944 i Wehrmachtbericht, förlänades den 20 mars med eklöven till sitt riddarkors.

Schulz fick den 25 juli 1944 befälet över en armé, 17. Armee, förlänades för sina insatser under striderna i Oberschlesien den 26 februari 1945 med svärden till sitt riddarkors. En månad senare lämnade han sitt befäl och efter några dagar i befälsreserven fick han befälet över Armégrupp G som stred på västfronten. Den 30 april fick han dock order om att resa till Italien för att ta befälet över Armégrupp C sedan generalöversten Heinrich von Vietinghoff-Scheel arresterats efter att ha inlett kapitulationsförhandlingar med de allierade. När Schulz själv anlände till armégruppshögkvarteret blev han själv arresterad av generalstabschefen Hans Röttiger som själv gjorde sig till befälhavare och genomförde den planerade kapitulationen den 2 maj. Samma dag frisläpptes Schulz och fick på nytt befälet över Armégrupp G och kapitulerade till amerikanska styrkor den 6 maj. Han hamnade i krigsfångenskap och frisläpptes 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Nämnd i Wehrmachtbericht14 mars 1944

Wehrmachtbericht

14 mars 1944

"So haben sich in den letzten Tagen die Panzergrenadierdivision "Großdeutschland" unter Führung des Generalleutnants v. Manteuffel und die Truppen des LIX. Armeekorps unter Führung des Generalleutnant Friedrich Wilhelm Schulz besonders hervorgetan."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget