Friedrich Paulus

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Friedrich Paulus

Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, född den 23 september 1890, död den 1 februari 1957, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var en stabsofficer som den 1 januari 1942 fick befälet över 6. Armee. Denna armé ledde han under den tyska sommaroffensiven på östfronten 1942, Fall Blau. Paulus framryckte med sin armé in i staden Stalingrad. De tyska styrkorna inringades och den 31 januari 1943 valde han att kapitulera. Paulus förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Paulus nämns ibland felaktigt som "von Paulus".

Stabsofficer

Friedrich Paulus föddes i Breitenau och påbörjade sin militära karriär 1910. Under större delen av första världskriget tjänstgjorde han i olika staber. Efter kriget fortsatte han tjänstgöra inom Reichswehr.

Den 15 oktober 1935 blev Paulus generalstabschef i det övergripande kommandot för de tyska pansarstyrkorna. När den nya kåren XVI. Armeekorps sattes upp i februari 1938 blev han dess förste generalstabschef. Våren 1939 bytte han tjänst då han blev generalstabschef i Heeresgruppen-Kommando 4. Detta kommando bytte i samband med mobiliseringen den 26 augusti namn till 10. Armee. Denna position hade Paulus under fälttåget i Polen. Efter fälttåget omorganiserades staben till 6. Armee och han behöll sin position som generalstabschef. Under våren och sommaren 1940 deltog han i fälttåget i väst.

Under hösten 1940 började Paulus tjänstgöra inom OKH:s stab, som överkvartersmästare i operationsstaben. Han fick även rollen som ställföreträdande generalstabschef för Generaloberst Franz Halder. Paulus deltog i utarbetandet av planerna för invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa.

6. Armee

Den 1 januari 1942 befordrades Paulus till General der Panzertruppen och fick samma dag befälet över 6. Armee som befann sig på södra delen av östfronten. Han fick detta befäl trots att han inte lett något förband sedan mitten av 1930-talet då han ledde en motoriserad bataljon. Inför sommaroffensiven 1942 nämndes han efter operation Fridericus i Wehrmachtbericht den 30 maj, en insats Paulus i augusti även förlänades med riddarkorset för. Efter att offensiven, Fall Blau, satts igång nämndes han åter i Wehrmachtbericht den 12 augusti efter en framgångsrik framryckning som slagit ut stora sovjetiska förband.

Paulus ledde in armé in i Stalingrad där de i slutet av november blev inringade. Striderna i och runt Stalingrad fortsatte och han förlänades den 15 januari 1943 med eklöven till sitt riddarkors. Den 30 januari 1943 befordrades han till generalfältmarskalk och beordrades att hålla Stalingrad till sista man. Dagen efter kapitulerade han med sin armé.

Han tillbringade krigsfångenskapen i flera läger och arbetade från augusti 1944 med Nationalkomitee Freies Deutschland. 1953 frisläpptes Paulus och bosatte sig i Dresden, Östtyskland.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

30 maj 1942

"Im Frontabschnitt des Generalfeldmarschalls von Bock haben die Armeen des Generalobersten von Kleist und des Generals der Panzertruppen Paulus die Abwehr schwerster feindlicher Großangriffe in einen stolzen Vernichtungssieg verwandelt."

12 augusti 1942

"Wie bereits durch Sondermeldung bekanntgegeben, haben Truppen des Heeres unter Führung des Generals der Panzertruppen Paulus, hervorragend unterstützt durch die Flakartillerie und die fliegenden Verbände der Luftwaffe unter Führung des Generalobersten Freiherrn von Richthofen, im Grossen Don-Bogen westlich Kalatsch die Masse der sowjetrussischen 62. Armee und starke Teile der 1. Panzerarmee vernichtet."

30 januari 1943

"Die unter persönlicher Führung des Generalfeldmarschalls Paulus heldenhaft kämpfende südliche Kampfgruppe wurde auf engsten Raum zusammengedrängt und leistet den letzten Widerstand im GPU-Gebäude."

1 februari 1943

"In Stalingrad ist die Südgruppe der 6. Armee unter Führung des Generalfeldmarschalls Paulus nach mehr als zwei Monaten heldenhafter Verteidigung von der Übermacht des Feindes im Kampf überwältigt worden."

3 februari 1943

"Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget