Operation Fridericus

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Operation Fridericus var en tysk operation under andra världskriget som skulle radera ut en stor inbuktning i fronten runt staden Izium i Ukraina. Under våren och sommaren 1942 förberedde sig den tyska krigsmakten för en offensiv mot Kaukasus, Fall Blau. Men innan den stora offensiven kunde inledas skulle ett antal mindre uppgifter först klaras av. Operation Fridericus var en av dessa uppgifter.

Inbuktningen runt Izium som störde de tyska förberedelserna och dessutom kunde utgöra en språngbräda för ett eventuellt sovjetiskt anfall mot staden Charkov. Tyskarna planerade att göra en kniptångsmanöver med anfall från både norr och söder för att stänga in de sovjetiska trupperna i inbuktningen. Den 18 maj skulle den tyska operationen påbörjas, men förekoms den 12 maj då ett sovjetiskt anfall mot Charkov inleddes. De tyska trupperna fick istället inrikta sig på försvar. Adolf Hitler vägrade att göra några omgrupperingar till följd att det sovjetiska anfallet. Istället beordrade han att operation Fridericus skulle genomföras som planerat dock med enbart ett anfall söderifrån.

Tidigt på morgonen den 17 maj anföll 17. Armén och 1. Pansararmén mot de uttänjda sovjetiska truppernas oskyddade flank. Den 22 maj fullbordade tyskarna en inringning som ledde till att de tog 240 000 krigsfångar och erövrade 1200 stridsvagnar och 2600 artilleripjäser [1].

Referenser

  1. Zetterling, N. Hitler mot Stalin – Kampen på östfronten 1941-45. Prisma. 2009. Sidan 139.
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget