Revisionism

Från Metapedia
(Omdirigerad från Revisionisten)
Hoppa till: navigering, sök

Revisionism. Av latinets revidēre ("se igen"), (re- = "igen" och vidēre = "se"). Ordets betydelse är således att åter granska eller att ta en ny titt på material rörande en fråga eller ett ämne. Jämför med Revision, Revisor och Revisionsbyrå - som syftar på att granska dokument och handlingar för exempelvis ett företag och dess ekonomiska förehavanden.

Begreppen revisionism och revisionist associeras oftast med historierevisionism, en vetenskaplig verksamhet som bedrivs för att granska dokument, platser och annat tillgängligt material kring historiska händelser för att korrigera fel som uppstår, inte sällan då politiskt inflytande har påverkat historieskrivningen. Historierevisionism är en gren inom forskningen som bedrivs av akademiker över hela världen, med undantag för flera länder i Europa där det råder förbud mot historisk forskning kring ämnet Förintelsen.


Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism

Externa länkar