English Democrats

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
English Democrats
English Democrats Logo.png
Namn English Democrats
Ordförande
Robin Tilbrook
Sekreterare
David Lane
Chefer
{{{chefer}}}
Vice ordförande
{{{vice ordförande}}}
Grundat
2002
Upplöst
Mandat
Ideologi
Nationalism
Färg(er)
Röd och Vit
Huvudkontor
Adress
Partiorgan
English Voice
Samarbetsorgan
Webbplats
http://www.englishdemocrats.org.uk//

English Democrats bildades 2002 efter en sammanslagning av flera Nationalistiska grupperingar och är ett demokratiskt Nationalistiskt parti med frihetligt huvud inriktning. Partiledare är Robin Tilbrook och ungdomsförbundet heter Young English Democrats. Partiet har fyra nyckel frågor som utgör grunden för partiets verksamhet vilka är rätten till Engelsk identitet, utträde ur Europeiska Unionen, motstånd mot politisk korrekthet och att stoppa massinvandringen. Man propagerar hårt för skapandet av ett Engelskt parlament och en modern Engelsk konstitution baserad på traditionella värderingar med huvudsakligt syfte att garantera maximal frihet för individen och minimal involvering av stat i människors liv.

Sammanfattning av Partiprogram

 • Politiska beslut ska fattas genom direktdemokrati så långt det är praktiskt möjligt.
 • Införande av ett Engelskt parlament och omedelbar upplösning av ”the Barnette Formula”.
 • Statlig sjukvård och skolsystem utöver polis och rättssystem.
 • Som miljöpolicy förespråkas ett ekonomiskt system baserat på låga utsläpp av koldioxid samt satsningar på förnybar energi, dock inte vindkraft som anses vara ineffektivt och förstörande av det naturliga landskapet. Genom lag förbjuda eller beskatta utsläpp och ljudförorening i samhället.
 • För att säkra tryggheten skall en välutbildad polis kunna jobba mot kriminalitet utan att behöva ta hänsyn till ideologiska direktiv, utan samtliga medborgare skall behandlas lika. Polisens mål skall vara att skapa förutsättningar för ett fridfullt och tryggt samhälle. Rättssystemet primära funktion skall vara att lösa dispyter inte att påtvinga politiska dogmer och inskränka individens friheter, där rätten till försvar av egendom och liv är en viktig del.
 • Översym av droglagstiftningen för att ta ett slutgiltigt beslut om cannabis skall legalisera eller ej för att sedan kunna gå vidare med vald linje. Tvångsvård av kriminella narkomaner och ett minimum av fem års fängelse för grov narkotikahandel, med en fördubbling av tiden vid upprepade lagöverträdelse.
 • Stärkt ekonomiskt oberoende så långt det är möjligt och inget införande av euro som valuta. Utträde ur Europeiska Unionen.
 • Allmänt motstånd mot globalisering då det underminerar engelsk identitet och demokrati.
 • för drivande reform inom WTO och fortsatt medlemskap i NATO.
 • Poängsystem för invandring baserat på det australiensiska och kanadensiska systemet som premierar de med störst möjlighet att assimileras in i den engelska kulturen.
 • Immigranter skall ej vara en finansiell börda utan utgöra en ekonomisk tillgång för samhället.
 • Flyktingar ska söka asyl i närliggande områden och eftersom inget av länderna som angränsar England har en situation som utgör asylskäl skall alla asylansökningar avslås och finansiell hjälp istället gå till kris drabbade närområden.
 • För att få ett slut på massinvandringen måste England dra sig ur FNs Flyktingkonvention från 1951 samt utvisa alla illegala och kriminella invandrare samt kraftigt stärka tull- och gränskontroll.
 • Motstånd mot mångkultur som ideologi. Att vara engelsk innebär att man delar en gemensam historia, språk och kultur. English Democrats uppmärksammar att politisk korrekthet är en ond doktrin som är oförenlig med ett fritt och demokratiskt samhälle och kommer motarbeta denna ondska på alla nivåer i samhället.

Videogalleri

Nd-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nationaldemokrati

Externa Länkar