Dietrich von Saucken

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Dietrich von Saucken, född den 16 maj 1892, död den 27 september 1980, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han ledde bland annat 4. Panzer-Division, XXXIX. Panzerkorps och Panzerkorps Grossdeutschlandöstfronten. I februari 1945 avskedades han, men kom snart tillbaka i tjänst då han fick befälet över 2. Armee, som senare omorganiserades till Armee Ostpreussen. von Saucken förlänades med briljanterna till sitt riddarkors.

Infanterist och kavallerist

Dietrich von Saucken föddes i Ostpreussen och påbörjade sin militära karriär 1910. Under första världskriget var han kompanibefäl inom infanteriet och sårades sju gånger. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr. Han förflyttades till kavalleriet och ledde under fälttåget i Polen 1939 samt fälttåget i väst 1940 ett kavalleriregemente.

Hösten 1940 förflyttades von Saucken från kavalleriet och fick befälet över Schützen-Brigade 4 i 4. Panzer-Division och ledde sin brigad på den centrala delen av östfronten. Han sårades vid Dnjepr. I slutet av december 1941 fick han tillfälligt befälet över hela divisionen och ledde den framgångsrikt i försvarsstrider vid Bolchow. von Saucken förlänades den 6 januari 1942 med riddarkorset, men tvingades vid denna tid även lämna divisionen sedan han sårats (eller insjuknat).

==Divisionsbefälhavare von Saucken kom sommaren 1942 tillbaka i tjänst som kommendant för en pansarskola. I slutet av maj 1943 återvände han till östfronten och tog befälet över . Panzer-Division. Hans divisions deltog på den norra sidan under slaget om Kursk och försvarade flanken för 9. Armee. I augusti avvärjde hans division ett sovjetiskt storangrepp och av den anledningen förlänades von Saucken den 22 augusti med eklöven till sitt riddarkors. Han ledde sedan förtjänstfullt sin division i defensiva strider under hösten och lyckades förhindra sovjetiska styrkor från att lyckas med ett genombrott i skarven mellan 2. Armee och 9. Armee. För dessa insatser förlänades von Saucken den 31 januari 1944 med svärden till sitt riddarkors.

I april 1944 ledde han sin division i striderna runt Kovel.

Kårbefälhavare

Den 31 maj 1944 fick von Saucken befälet över III. Panzerkorps i Ukraina, men efter att den sovjetiska sommaroffensiven, operation Bagration, dragit igång i Armégrupp Mitts område förflyttades han dit och fick befälet över XXXIX. Panzerkorps sedan generallöjtnant Otto Schünemann stupat. Han ledde kåren under reträttstrider och på sensommaren stred hans kår utanför Warzsawa.

I november/december fick von Saucken befälet över den nyuppsatta Panzerkorps Grossdeutschland som även den kom att strida på östfronten. Han sattes i februari 1945 i befälsreserven efter att ha påtalat det meningslösa att i detta läge fortsätta kriget. Redan en månad senare sattes han åter i aktiv tjänst då han fick befälet över 2. Armee, en armé som slutligen omorganiserades till Armee Ostpreussen. Den 8 maj 1945 förlänades von Saucken som 27:de och sista soldat under kriget med briljanterna till sitt riddarkors.

Vid krigsslutet hamnade von Saucken i sovjetisk krigsfångenskap där han utsattes för omfattande tortyr. Han frisläpptes 1955.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

3 december 1943

"In den zähen und erbitterten Abwehrkämpfen der vergangen Tage haben sich die main-fränkische 4. Panzerdivision unter Generalleutnant v. Saucken und die bayerische 296. Infanteriedivision unter Generalleutnant Kullmer bei schwierigsten Kampfverhältnissen alle Durchbruchsversuche der Sowjets vereitelt."

5 juli 1944

"Hier schoß eine Panzerkampfgruppe unter Führung des Generalleutnants von Saucken in beweglicher Kampfführung in der Zeit vom 27. Juni bis 3. Juli 232 feindliche Panzer ab."

9 maj 1945

"Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Saucken, wurden als Anerkennung für die vorbildliche Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget