Daniel Höglund

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Daniel Höglund

Daniel Höglund född den 2 maj år 1978, var partistrateg och tidigare partiordförande för det nationalistiska partiet Svenskarnas parti (SvP) och var tidigare verksam i riksstyrelsen för det, sedan 2008, nedlagda partiet Nationalsocialistisk front (NSF).

2010 valdes Höglund in i Grästorps kommunfullmäktige, vilket var Svenskarnas partis första kommunala mandat.

Biografi

Höglund engagerade sig politiskt i tidig ålder för att ta tillvara på svenskarnas etniska intressen och efter att ha försökt exponera nationalistiska frågor genom lokalt engagemang i Trollhättan under några års tid gick han som artonåring med i det numera nedlagda partiet Nationalsocialistisk front (NSF). Höglund avancerade i NSF och mellan år 2001 till den 22 november 2008 satt Höglund med i partiets riksledning. Under partiets år skapades mycket uppmärksamhet kring NSF och de frågor partiet drev men det ansågs inte kunna komma till några avgörande förändringar i samhället och därför tog ledningen beslut om att lägga ner partiet. Tillsammans med flera personer ur den före detta ledningen för NSF bildade Höglund Svenskarnas parti i november år 2008 och en enig ledning för NSF överförde samtliga partiets tillgångar till SvP.

Daniel Höglund är uppvuxen i Trollhättan och har uppgett att det bland annat var den höga koncentration av icke-svenskar på de skolor som han gick på under grundskolan sammantaget med den ansvarslöst förda politiken som fick honom att inse vikten av att arbeta för svenskarnas intressen. Efter en samhällsekonomisk utbildning på gymnasiet påbörjade han sin värnplikt som pansarskyttegruppchef vid dåvarande PB9 i Skövde. Höglund avslutade sin värnplikt med betyget 10-9-9 och var även en få som hedrades med Försvarsmaktens utnämning som ”Skaraborgsbrigadens bästa soldat” under utbildningssåren 1997-1998.

Efter värnplikten utökade Höglund återigen sitt politiska engagemang och tog anställning vid Saab i Trollhättan för att ha ett högt anställningsskydd under tiden som engagerad i ett politiskt inkorrekt parti. Höglund valde att inte vara medlem i den fackliga organisationen Metall på grund av dess betydande ekonomiska stöd till Socialdemokraterna men då han under år 2001 blev utsedd till lagombud, efter att ha fått en betydande majoritet av rösterna vid en omröstning som genomförts av de anställda på den avdelning han var anställd på, så tvingades han att bli medlem i fackföreningen Metall för att inte hindras av facket från att få tjänsten. Kort därefter uteslöts han dock ur Metall på grund av det politiska arbetet men kunde fortsätta arbeta som lagledare då han redan tillsatt tjänsten.

År 2001 blev Höglund antagen till utlandstjänst inom KFOR i Kosovo vid mission KS04 som ställföreträdande gruppchef för en pansarskyttegrupp. Han påbörjade tjänsten och utbildningen men under sista veckan av den förberedande utbildningen uppmärksammade media Höglunds politiska engagemang och Försvarsmakten valde att stänga av Höglund från tjänstgöringen. Höglund har i en intervju (DSNS nr 2, 2001) kommenterat anställningen vid KFOR med orden:

Anledningen till att jag tackade ja var självklart inte för att jag ville kämpa för FN:s, eller i mitt fall ännu värre NATO:s ideal genom KFOR:s styrkor. Utan det var på grund av att jag med egna ögon, och inte genom medias snedvridna rapportering, ville se de mångkulturella motsättningarna dragna till sin absoluta spets.”


Höglund fortsatte därefter sitt arbete på Saab men fråntogs sin tjänst som lagombud och ansökte kort därefter om tjänstledigt för att studera vid Högskola i Trollhättan.

År 2002 valde Saab att köpa ut Höglund från anställningen på grund av hans politiska engagemang vilket resulterade i att Höglund sade upp sig. Samma år kandiderade han i NSF:s första kommunalval i Karlskrona.

År 2006 kandiderade Höglund för NSF i såväl riksdagsval som i kommunalvalet i Trollhättan och fick 1408 respektive 208 röster. Under valrörelsen avskedades han från sin anställning som snickarlärling på grund av det politiska engagemanget och kommenterade detta i ett lokalt flygblad som delades ut i Trollhättan:

En del frågar om det är värt det, men vad är alternativet? Samhället går utför, något som är allt för tydligt även i vår vackra stad. Samtidigt som situationen i samhället ständigt försämras hotas vårt folk av utrotning på grund av den politik som de etablerade partierna bedriver. Att ens försöka sätta det i relation till att bli av med ett arbete känns löjeväckande.


År 2010 valdes han in i Grästorps kommun som representant för Svenskarnas parti.

År 2013 valde Daniel Höglund att lämna posten som partiledare för Svenskarnas parti för att istället fokusera på arbetet som partistrateg inom samma parti.

Den 16 augusti 2015 var han med och startade bloggportalen Nyanserat.nu.

Se även

Externa länkar