Nyanserat.nu

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nyanserat.nu är en nationalistisk bloggportal. Fasta skribenter från starten är Anders Ärleskog, Björn Björkqvist, Carl Svensson, Daniel Höglund, Rasmus Björnberg och Stefan Jacobsson.

Syftesförklaring

En del saker är fundamentala, men allt är inte svart eller vitt. För en progressiv utveckling av samhället krävs nyanserade, sakliga diskussioner utan skygglappar och dogmatiska rättesnören. Nyanserat.nu är en oberoende portal med syfte att lyfta diskussioner och idéer om ämnen som är relaterade till svensk och västerländsk utveckling, såsom kultur, identitet, vetenskap, geopolitik, demografi, politik med mera.

Även om skribenterna som publiceras på Nyanserat.nu har olika bakgrunder och representerar ett stort åsiktsspektra, så är en samlande faktor att dessa vilar fast på en balanserad och sund nationalistisk grund, det vill säga en omtanke om utvecklingen i Väst i allmänhet och i Sverige i synnerhet.

I det offentliga samtalet idag saknas ofta en nyanserad bild av utvecklingen och om vad som faktiskt sker i samhället, bakgrunderna till utvecklingen och vilka lösningar som finns på allt växande problem såväl globalt som nationellt. Det finns en starkt utvecklad hegemoni inom framförallt det nu rådande etablissemanget och den dominerande massmedian som innebär att diskussioner och debatter tenderar att vara onyanserade och likriktade i allt väsentligt. Därför syftar Nyanserat.nu till att föra fram ett bredare perspektiv i den nu allt starkare efterfrågan på idéer och lösningar som har reella möjligheter att medverka till en mer positiv utveckling i Sverige och västvärlden.

Externa länkar